PREP – friskvård för par

Det förebyggande programmet för parrelationer, PREP, vill lära par att stärka sin relation och minska destruktiva konflikter. – Kursen är pedagogisk och lättillgänglig och varvar teori med praktiska övningar, säger diakon och familjerådgivare Åse Bernling.  

Att känna igen konfliktmönster, få redskap att föra ett tryggt samtal och att stärka det som är gott i en relation, det är vad Prep handlar om. Åse Bernling, Gunnar Iverhagen och Elisabet Flyman är ledare för kursen på 15 timmar.

— Programmet har ett bra upplägg. Paren får tid att reflektera med varandra och göra övningar och vi finns hela tiden tillgängliga och hjälper till när det behövs, säger Åse.

Mycket av materialet utgår från den egna personen.

— Man får med sig en insikt i hur man själv fungerar i relationer överhuvudtaget. Med sina arbetskamrater eller sina barn. Det finns mycket som går att använda sig av, säger Elisabet.

Prep lyfter fram tre nycklar for att skapa ett bra förhållande. Den första är: Fatta medvetna beslut, flyt inte bara med. Den andra: Gör förhållandet tryggt både fysiskt och känslomässigt. Och den tredje: Gör din del i relationen.

— Om man ska jobba med problemlösning måste man ha en klar bild av hur relationen ser ut när den är bra. Alla par har självklart problem, men i det mindre problematiska för­hållandet har man hittat metoder för att komma vidare. I det mer problematiska för­hållandet finns en risk att man fastnar i ett destruktivt mönster som mer befäster det problematiska, säger Gunnar.

Både ålder och antal år tillsammans varierar bland deltagarna i grupperna, vissa har varit gifta i 50 år, andra sambos i två.

— Det är friskvård för par som har en ganska god relation. Det ska inte vara par i kris, det ska finnas en grundtrygghet så att man kan ta in information och kunna jobba utifrån det, säger Åse.

I vanliga fall arbetar alla tre som familjerådgivare inom Svenska kyrkan. Åse och Elisabet i Karlstad och Gunnar i Munkfors. De kommer fortsättningsvis att erbjuda en helgkurs i Prep två gånger per år.

— Vi har fått jättefin respons från deltagarna. Utvärderingarna har i stort sett varit i topp och det tycker vi är roligt, säger Elisabet.

 Jessica Segerberg

"Vi vill normalisera och öka igenkänningsfaktorn i att leva i en relation. Och att skapa nyfikenhet och mod att fortsätta samtalen hemma", säger Elisabet Flyman. Foto: JESSICA SEGERBERG