Vandring för hela jorden eller för att hela jorden

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 5 augusti startar pilgrimsvandringen Pilgrims walk for future vid riksgränsen i västra Värmland. Därifrån går vandringen sedan under fyra veckor genom skog och över sjöar för att sedan avslutas i Vadstena.

– Vi går för klimatet och för biologisk mångfald, det är ett sätt att skicka ett budskap till omvärlden och samtidigt få tid för reflektion, säger Annika Spalde, diakon och vandringsledare.

Den traditionella pilgrimsvandringen, att röra sig mot ett tydligt mål på leder där människor vandrat genom historien, blir genom Pilgrims walk for future ett sätt att ta sig an framtiden och de hot vi ser i dag.

– En pilgrimsvandring är både en inre och en yttre resa, man tar sig från en punkt till en annan men får också tid att blicka inåt och bearbeta tankar och känslor ensam och tillsammans med andra, berättar Annika och fortsätter:

– Vi kombinerar den långa tradition av pilgrimsvandring som finns i kyrkan med ett viktigt budskap till oss själva och till samhället.

Flera kyrkor och organisationer i samverkan

Pilgrims walk for future startade som en rörelse inom Svenska kyrkan, men i dag är det en bredare rörelse med fler kyrkor som equmeniakyrkan, andra organisationer och individer involverade.

De senaste åren har rörelsen genomfört flera vandringar, bland annat år 2021 då en grupp gick från Vadstena till klimattoppmötet i Glasgow – en vandring på 170 mil som tog 103 dagar.

– Vi är en del av en internationell rörelse. Till COP26 i Glasgow gjordes pilgrimsvandringar från många länder. En viktig del i detta är känslan av att inte vara ensam. Vi är många och en del av något större, säger Annika.

Att utgå från en viktig fråga och använda pilgrimsvandringen för att både väcka uppmärksamhet och för egen reflektion kring ämnet är inte något nytt för henne. Det var faktiskt så hon kom in i pilgrimsrörelsen. Som aktiv i Kristna Fredsrörelsen arrangerade hon fredsvandringar, liknande de klimatvandringar hon gör nu.

– För mig är det mer lockande att gå för något än att bara gå till något, säger hon. 

Biologsikt mångfald är årets fokus 

Årets vandring startar i västra Värmland den 5 augusti och går sedan genom Värmland, över Vänern, genom Västergötland och över Vättern med målgång i Vadstena den 2 september.

Deltagarna går till fots men tar båt över de stora sjöarna. Vandring­en har rubriken Hela jorden och särskilt fokus ligger på frågan om biologisk mångfald. Gruppen kommer att övernatta i församlingshem längs vägen, och det finns plats för fjorton personer på övernattningarna. Men den som vill följa med en dag, eller delar av en dag, kan haka på ge­nom att komma till samlingsplat­sen för dagen klockan kvart i nio. Varje dag ska ungefär två mil tillryggaläggas och under dagarna finns också tid för samtal, bön och gudstjänst.

– I år kommer vi ju ha biologisk mångfald i bakhuvudet hela tiden. När vi går är det enkelt att också stanna upp och se hur det ser ut där vi är. Hur är mångfalden i skogen? säger Annika och berättar att Världsnaturfonden, WWF, kommer att vara med under delar av vandringen.

De politiska krav som Pilgrims walk for future har är samma som Fridays for future-rörelsen. Det handlar om att ta jordens klimatnödläge på allvar, en uppmaning som riktas både till makthavare och till deltagarna själva. När det gäller biologisk mångfald specifikt handlar uppmaningen om att Sverige måste följa den konvention som undertecknades i december 2022.

– Biologisk mångfald är en ödesfråga. Den går hand i hand med klimatfrågan på många sätt; och vi vill helt enkelt rikta strålkastarljuset på att Sverige redan åtagit sig att ta stort ansvar. Nu måste vi leva upp till det, säger Annika. 

Manifestationer för en hållbar framtid

Varje fredag kommer pilgrimsvandrarna ansluta sig till befintliga Fridays for future-manifestationer eller arrangera egna sådana. Förhoppningen är också att man under resans gång ska kunna träffa lokala organisationer och människor som gemensamt vill samtala och manifestera för en hållbar framtid.

– Jag hoppas att många kommer vilja vandra med oss, även om man inte går hela vägen. Jag tycker själv att det är ett fantastiskt sätt att med kroppens rörelse visa, både för sig själv och för andra, att klimat och miljö är livsviktiga frågor.

Om man aldrig har pilgrimsvandrat men vill testa att vara med på denna vandring, vad har du för tips då?

– Vi går ju ett par mil per dag, så det kan vara bra att testa det innan. Och se till att gå in skorna ordentligt. Sen kan det vara påfrestande att leva nära andra människor under en längre tid. Man lär känna både sig själv och andra och det kan man behöva förbereda sig på mentalt. Men framför allt är tipset att man ska testa, om inte hela vandringen så att hänga med en dag, eller en timme!

Först publicerad i Kyrknytt 2, 2023. Text: Peter Pasalic Östborg

Relaterad information

Kyrknytt

Kyrknytt är en tidning om livsfrågor och kristen tro. Tidningen skickades till alla hushåll i Värmland och Dalsland till och med 2023. Här kan du läsa artiklar från Kyrknytt digitalt.

Pilgrimsvandringen Hela jorden

Pilgrimsvandringen Hela jorden arrangeras av Pilgrims walk för future och går från riksgränsen i västra Värmland till Vadstena, 5 augusti till 2 september. Vandra med hela vägen eller en kortare sträcka. På walkforfuture.se kan du läsa mer och se var och när gruppen startar och stannar.