Foto: Øyvind Lund

Präst- och diakonvigning den 13 juni 2021

Söndag den 13 juni vigde biskop Sören Dalevi två diakoner och en präst. Samtidigt mottogs också en präst för tjänst i Svenska kyrkan

Söndag den 13 juni 2021 var det präst- och diakonvigning i Domkyrkan i Karlstad. På grund av coronarestriktioner var det två separata vigningsgudstjänster.

Vid diakonvignigen vidges Barbro Wikström, som kommer att tjänstgöra i Forshaga-Munkfors församling, och Jonna Karlsson, som kommer att tjänstgöra i Hagfors pastorat.

Vid prästvigningen vigdes Tobias Hvittensten, som kommer att bli pastorsadjunkt i Grums pastorat, och samtidigt mottogs Elias Tranefeldt, som kommer att bli pastorsadjunkt i Kristinehamn, som präst i Svenska kyrkan. Elias är sedan tidigare prästvigd för tjänst inom EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen).

Här finns biskopens predikan från prästexamen 11 juni 2021 och prästvigning 13 juni 2021.

Elias Tranefeldt, biskop Sören Dalevi och Tobias Hvittensten. Foto: Øyvind Lund
Jonna Karlsson, biskop Sören Dalevi och Barbro Wikström. Foto: Øyvind Lund