Mötet mellan nu och då på livsresa i Berlin

Nyhet Publicerad

Närmare 60 ungdomar mellan 17 och 18 år från olika församlingar i Karlstads stift har varit på en livsresa till Berlin. Under resan, som är en del av utbildningen för unga ledare, fick de möta olika perspektiv på livet, kyrkan, världen och uppdraget som ung ledare i Svenska kyrkan.

Foto: Linus Persson

Under steg 3 av Karlstads stifts ung ledarutbildning åker deltagarna på en livsresa där de får möjlighet att möta andra kulturer, traditioner, kristna samfund och troende människor. Den här gången blev det en resa till Berlin, där historia och nutid lever genom varandra.

Livsresan handlar om att sätta sig själv och sitt ledarskap i relation till världen och skapelsen. De nästan 60 ungdomarna var uppdelade i två resegrupper som båda besökte samma platser, men under olika dagar. Under den sista dagen i Berlin träffades båda resegrupperna och firade mässa i Zionskirche.

– Kyrkan har en otroligt spännande historia som visar på mötet mellan nu och då, det blev också tydligt när vi firade mässa. Vi är en del av något större, något som går utanför gränserna av tid och rum. Vad vi gör med våra liv spelar roll, Du spelar roll. Där möts vi med varandra och med Gud, säger Emmy Lindgren, stiftsadjunkt barn och unga på Karlstads stiftskansli.

Tid för möten och reflektion

Under fem dagar i Berlin fanns besök på några historiska minnesplatser och monument på schemat. Några av platserna som besöktes var Berlinmuren, Spår 17, Minnesmonumentet över Europas mördade judar och den bombade kyrkan Kaiser Wilhelm memorial church. Deltagarna fick se, känna och reflektera över och diskutera vad som hänt på platserna och vad det har för betydelse för samhället idag. 

– På spår 17 besökte vi tågstationen alla judar från Berlin åkte till olika koncentrationsläger från. Jag tyckte att det var väldigt rörande när man fick se antalet judar som blev skickade till lögnerna, då man inte inställt sig att det var så många. När man fick se det framför sig blev det mer verkligt, säger Emma Cedervall, ung ledare i Åmåls församling.

Ett besök hos Svenska kyrkan i Berlin; Svenska Viktoriaförsamlingen, fanns också med på schemat. Där fick de unga ledarna bland annat lyssna på en föreläsning om församlingens roll i Berlin, både i nutid och dåtid. Samt en inblick i Svenska kyrkan som mötesplats och hemma när man är borta.

– Det är viktigt att sprida informationen om Svenska kyrkan finns utomlands, då det kanske finns andra ovetande som mig. Känslan av att man vet att det finns människor i området som pratar ens eget språk och kan hjälpa till om en olycka skulle ske, säger Ludwig Åhrman, ung ledare i Hammarö församling.

Några av deltagarna på resan har skrivit resedagböcker och reflektioner under resans gång. Du kan bland annat läsa mer om Emma Cedervalls och Ludwid Åhrmans tankar. Resedagböckerna finns samlade på Karlstads stifts webbplats. Du hittar den via länk längre ner på denna sida. 

Den tredje och sista delen av utbildningen

Steg 3 är den sista delen i ung ledarutbildningen. För att gå den krävs att ungdomarna har gjort klart steg 1 och 2, som fokuserar på teori och metod kring ledarskap. I steg 3 får de dels möjlighet att titta inåt i sig själv och utåt i världen, hur ens eget förhållningssätt till ledarskap och tro påverkar vardagen en befinner sig i.  

– Det är ett sätt att skapa tillfällen för möten som de unga ledarna kanske annars inte fått, där de kan se på sig själva och sina egna erfarenheter med andras ögon. På så sätt kan de dels bygga sina kunskaper om Svenska kyrkan som trossamfund och bearbeta sin tro och sitt liv, säger Jenny Ragnarsson, stiftspedagog på Karlstads stiftskansli.

Ansvariga för Livsresan är Svenska kyrkans unga i Karlstads stift, samt personal från Karlstads stiftskansli tillsammans med handledare från församlingarna i stiftet.

Livsresan, ung ledarutbildning steg 3

 steget för unga ledare som slutfört steg 1 och steg 2 av utbildningen. Det är en utbildningsresa som ska ge fördjupad kunskap om den egna kyrkan, Svenska kyrkan och andra kristna samfund. Ungdomarna får själva välja mellan att resa till Berlin, Taizé som är ett kloster i Frankrike eller att åka på påskläger.

Under resan får ungdomarna en möjlighet att möta andra och se hur Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Det är också en utbildning som ger tid och utrymme för egen reflektion över den egna livsresan och den egna tron.

Ung ledarutbildningen genomförs tillsammans med församlingar och pastorat från hela stiftet och Svenska kyrkans unga i Karlstads stift.

Relaterat innehåll

En grupp ungdomar i svarta tjocktröjor gör freds-tecken med händerna.

Berättelser från unga ledare

Under ung ledarutbildningen träffas unga ledare från olika församlingar i Värmland och Dalsland. Här kan du läsa några unga ledares berättelser från olika utbildningstillfällen och träffar.

Unga ledare samlades kring temat värderingar

Under helgen samlades cirka 100 ungdomar och ledare på en utbildningsträff för Unga ledare i Karlstads stift. Under träffen samtalades det kring temat värderingar. Deltagarna firade mässa, jobbade i workshops och umgicks tillsammans.