Kyrkoherde i Hagfors får pedagogiskt pris

Nyhet Publicerad

Thomas Pfitzinger-Drewes, kyrkoherde i Hagfors pastorat i Karlstads stift är en av de två första mottagarna av Svenska kyrkans nya lärande- och undervisningspris. Han får priset för att ha introducerat metoden Kyrkopedagogik i Sverige.

För att uppmuntra utvecklingen av arbetet med lärande och undervisning inom Svenska kyrkan har ett pris i just lärande och undervisning instiftats. En av de första pristagarna är Thomas Pfitzinger-Drewes, kyrkoherde i Hagfors pastorat, som introducerade metoden Kyrkopedagogik i Sverige för knappt 15 år sedan.

– Det är verkligen ett fint pris och en stor ära. Priset är en uppskattning inte bara för mig utan för alla som har arbetet med kyrkopedagogik i församlingarna, i samband med utbildningarna och i föreningen för kyrkopedagogik i Sverige, säger Thomas Pfitzinger-Drewes.

Thomas Pfitzinger-Drewes är en av 2022 års mottagare av Svenska kyrkans lärande och undervisningspris.

Kyrkopedagogik är ursprungligen en tysk pedagogisk metod för guidningar i kyrkorum, som fungerar för alla åldrar, för skolklasser, turister, såväl som för församlingsgrupper. Metoden har fått stor spridning som ett sätt att undervisa om kristen tro och tradition och kyrkobyggnaden som kulturarv. I dag finns runt hundra utbildade kyrkopedagoger i Sverige. Att kyrkopedagogik idag är så väl etablerad är ett resultat av många gränsöverskridande samarbeten, i första hand mellan Karlstads och Skara stift.

– Kyrkopedagogik har visat sig vara ett mycket passande arbetssätt för Svenska kyrkan både i skolkyrkoarbete och i kyrkans barn- och konfirmandarbete. Metoden funkar egentligen i alla sammanhang där kyrkorummet visas som religiöst och kulturellt rum för människor oavsett deras egen religiösa bakgrund, säger Thomas Pfitzinger-Drewes.  

Ett prioriterat område

Lärande och undervisning är en av Svenska kyrkans stora pedagogiska utmaningar. Hur kristen tro och kristna värderingar kan föras vidare till nästa generation är avgörande för kyrkans framtid. Det är också ett prioriterat område för Karlstads stift.  

– Lärande och undervisning, att ge vidare kunskap om Svenska kyrkans tro och tradition är en ödesfråga för både Svenska kyrkan och för samhället i stort. Det är en av mina hjärtefrågor, och därför är det extra roligt att en av de första pristagarna finns i Karlstads stift, säger Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift. Biskopen är även en av medlemmarna i beredningsgruppen för priset.

Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris

[Inget innehåll angivet]

Relaterad information

Mottagare av lärande- och undervisningspriset 2022

Kyrkostyrelsen har den 3 oktober fattat beslut om att tilldela Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris till Forsa-Högs församling, Uppsala stift, och Thomas Pfitzinger-Drewes, kyrkoherde i Hagfors pastorat i Karlstads stift.

En bok med titeln Godly Play och figurer i trä.

Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris

Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris har instiftats av kyrkomötet för att uppmuntra utvecklingen av arbetet med lärande och undervisning inom Svenska kyrkan. Priset kommer att delas ut för första gången vid kyrkomötets andra session 2022.

Kyrkopedagogik.se

Här hittar du information om Kyrkopedagogik – ett pedagogiskt genomtänkt förhållningssätt för guidningar i kyrkorum, som fungerar för alla åldrar, för skolklasser, turister, såväl som för församlingsgrupper.