Bok fylld av hopp, glädje och förundran över ett liv i rörelse

Nyhet Publicerad

Tillsammans med prästen Hans Kvarnström har Karlstads stift tagit fram en konstnärlig bok fylld med spontana kollage av ord och bilder. Boken har temat rörelse och är en blinkning till kroppsburen andakt. Förhoppningen är att boken ska ge hopp, glädje och förundran över ett liv i ständig rörelse.

Hans Kvarnström är en av de präster som brinner för kroppsburen andakt och är en drivande kraft i nätverket Dansa tro. Varje dag skapar Hans en dagdroppe som är ett slags kollage av ord och bilder, ett tack till livet om man så vill. Ett urval av dagdropparna har samlats i boken Droppar ur ett liv i rörelse, som Hans ger ut tillsammans med Karlstads stift som en del av Dansa tro.

– Vi är otroligt stolta och glada över samarbetet med Hans, som resulterat i att vi fick ta fram och trycka boken Droppar ur ett liv i rörelse. En bok att läsa, njuta av, le med, meditera och förundras över, säger Ann-Marie Allvar Nordström, stiftspedagog på Karlstads stift och ansvarig för Dansa tro.

Dansa tro är ett närverk för den som är intresserad av helig dans, eller cirkeldans som kroppsburen andakt. Karlstads stift slår vakt om och bidrar till andaktsformen, bland annat genom att driva nätverket.

– Vi är en religion som är på väg, vi är i rörelse. Och att röra sig, att dansa tro och dansa liv är därför något helt naturligt för oss kristna. Hans är ständigt i rörelse, inte minst verkar han för dansens plats i kyrkans andakter och gudstjänster, säger Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift.

En del av en större helhet

Hans har gjort en dagdroppe varje dag i över 30 år, på morgonen när gröten kokar. Boken Droppar ur ett liv i rörelse samlar 52 dagdroppar som på något sätt går att koppla till dans eller kroppsburen andakt. Det ska ses som en del av en större helhet.

– Dropparna i boken är hämtade ur många års praktik. Det är ett axplock som valts ut bland många andra just för att de rör sig om dans, säger Hans Kvarnström.

Boken släpptes fredag 25 augusti under en vernissage för en utställning med just Dagdroppar, i Karlstads domkyrka. Utställningen finns att se i Domkyrkans kor till och med 23 september. Fler dagdroppar finns på Instagramkontot @dagdroppar.

Boken kommer att delas ut inom Dansa tro-rörelsen och vid olika dansrelaterade event, samt som gåva från Karlstads stift i olika sammanhang.

Relaterat innehåll

Dansa tro

Ett nätverk för dig som är intresserad av heliga danser, eller cirkeldans, som kroppsburen andakt. Förhoppningen är att bidra till att stötta och uppmuntra gemensam dans ute i våra kyrkor och församlingshem.