23 miljoner kronor för kyrkligt kulturarv – fördelas på 83 projekt

Nyhet Publicerad Ändrad

Karlstads stift får drygt 23 miljoner kronor för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet under 2024. Pengarna har nu fördelats till 83 projekt i Värmland och Dalsland. Allt från renovering av spån- och skiffertak, fasader, fönster, brand- och åskskyddsförbättringar till interiöra konserveringsarbeten ska få del av medlen. De största projekten sker i Boda, By, Brålanda och Nedre Ullerud.

Våra kyrkobyggnader är fantastiska mötesplatser och en viktig del av vårt lands gemensamma kulturhistoria. För att även kommande generationer ska kunna ta del av kulturarvet delar staten varje år ut totalt 460 miljoner kronor för vård och underhåll av kyrkobyggnader, inventarier samt kyrkotomter. Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är en investering som syftar till att vårt kyrkliga kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas.

De drygt 23 miljoner kronor som tilldelas Karlstads stift kommer att resultera i bland annat skiffertakomläggningar, tjärning av spåntak, fönster- och fasadunderhåll samt förebyggande brand- och åskskyddsåtgärder men också några interiöra konserveringsarbeten. Projekten ska genomföras under åren 2024 och 2025.

Beslut om fördelningen togs på stiftsstyrelsens sammanträde den 17 april.

Större projekt

Störst ersättning går till fasadarbeten på Boda kyrka (Kils pastorat) och Brålanda kyrka, interiöra arbeten och tillgänglighetsanpassning vid By kyrka (Säffle pastorat) och interiöra konserveringsarbeten i Nedre Ulleruds kyrka (Forshaga-Munkfors församling).

Värdefulla och kostsamma byggnader

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden. Tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det kyrkliga kulturavet är en tillgång för alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Kyrkornas kulturhistoriska värden ska därför bevaras och miljöerna är till stor del skyddade enligt lag. KAE är en del av finansieringen av vård och underhåll av dessa miljöer.

Kyrkomiljöerna finns såväl i glesbygd som tätort, vilket gör att den kyrkoantikvariska ersättningen också är regionalpolitiskt viktig, till exempel som förutsättning för företagande inom byggbranschen och för tillgången av konservatorer och traditionellt byggnadshantverk.

Läs mer i bifogat underlag.

Presskontakter

Jobbar du som journalist och vill veta mer eller få bilder skickade till dig?
Kontakta stiftsantikvarie Erika Hedenskog på telefon 054-17 24 49 eller pressekreterare Peter Pasalic Östborg på 073-83 66 445 eller peter.ostborg@svenskakyrkan.se.

Relaterat innehåll