23 miljoner kronor för kyrkligt kulturarv – fördelas på 80 projekt i Karlstads stift

Nyhet Publicerad

Karlstads stift får drygt 23 miljoner kronor för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet under 2025. Pengarna har nu fördelats till 80 projekt i Värmland och Dalsland. Allt från renovering av skiffertak och fönsterrenoveringar till textilkonservering och underhåll av orglar ska få del av medlen. De största projekten sker i Fryksände, Sunne och Karlskoga.

Störst ersättning 2025 går till fönsterarbeten på Fryksände kyrka

Våra kyrkobyggnader är fantastiska mötesplatser och en viktig del av vårt lands gemensamma kulturhistoria. För att även kommande generationer ska kunna ta del av kulturarvet delar staten varje år ut totalt 460 miljoner kronor för vård och underhåll av kyrkobyggnader, inventarier samt kyrkotomter. Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är en investering som är tänkt att komplettera de insatser som Svenska kyrkan står för och syftar till att vårt kyrkliga kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas.

De drygt 23 miljoner kronor som tilldelas Karlstads stift kommer att resultera i bland annat åtgärder på tak, underhåll av fasader, interiöra konserveringsarbeten, konservering av kyrkliga textilier och orgelrenoveringar. Projekten ska genomföras under åren 2025 och 2026.

Beslut om fördelningen togs på stiftsstyrelsens sammanträde den 22 april.

Större projekt

Störst ersättning går till fönsterarbeten på Fryksände kyrka, 2,25 miljoner kronor. 

Andra större projekt är fönsterrenovering på Sunne kyrka,1,28 miljoner kronor, fasadmålning på Karlskoga kyrka, 1,27 miljoner kronor, och Brattfors kyrka, 1,18 miljoner kronor, fortsatt fasadrenovering av Sundals-Ryrs nya kyrka, 1,12 miljoner kronor samt nyläggning av spåntäckning på klockstapeln vid Nordmarks kyrka, 1,15 miljoner kronor.

Alla projekt och de medel de tilldelats hittar du på sidan Bidrag och ersättningar. 

Värdefulla och kostsamma byggnader

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden. Tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det kyrkliga kulturavet är en tillgång för alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Kyrkornas kulturhistoriska värden ska därför bevaras och miljöerna är till stor del skyddade enligt lag. KAE är en del av finansieringen av vård och underhåll av dessa miljöer.

Kyrkomiljöerna finns såväl i glesbygd som tätort, vilket gör att den kyrkoantikvariska ersättningen också är regionalpolitiskt viktig, till exempel som förutsättning för företagande inom byggbranschen och för tillgången av konservatorer och traditionellt byggnadshantverk.

Är du journalist och veta mer eller få bilder skickade till dig? 

Kontakta stiftsantikvarie Erika Hedenskog på telefon 054-17 24 49 eller pressekreterare Peter Pasalic Östborg på 073-83 66 445 eller peter.ostborg@svenskakyrkan.se.

En person dammsuger försiktigt, med hjälp av en pensel, en gammal trähylla i en kyrka.

Bidrag och ersättningar

Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. En del av kyrkans medel avsätts därför för förvaltning, vård och underhåll av kyrkans fastigheter och kulturarv. Den svenska staten bidrar även med ersättning för kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturmiljöerna.