Foto: Adobe

Volontärutbildning för Vintervärme, Stadsmissionen och Ungdomsbussen

NY UTBILDNING I FEBRUARI: Vill du vara med och göra skillnad för människor som lever i utsatthet i Karlstad? Genom denna utbildning får du verktygen du behöver för att arbeta som volontär på Nattboendet Vintervärme, Ungdomsbussen och Karlstads kyrkliga stadsmission.

Tillsammans för ungdomar och utsatta

Att vara utsatt kan vara allt från att du är ung och vistas på stan sent en fredagskväll till att du lever i ekonomisk utsatthet eller inte har tak över huvudet. Genom vår utbildning får du kunskap om volontärarbete och vi får lära känna dig. Det är viktigt alla volontärer arbetar efter samma värdegrund och har kunskap kring hur man hanterar olika situationer.

Vintervärme är ett tillfälligt akutboende som under några av årets kallaste månader ger människor utan tak över huvudet en varm och trygg plats att vila på.

Ungdomsbussen  står på Stora torget varje fredagnatt under terminerna och erbjuder kaffe, bullar och samtal. En vanlig fredagskväll besöker ungefär 150 personer bussen.

Karlstads Kyrkliga Stadsmission möter dagligen 60-80 besökare med varierande behov. Besökarna erbjuds frukost, lunch varje vardag och lördag, samt möjlighet till dusch, samtal och stöd vid myndighetskontakter.

Utbildningstillfällen

Tid: 17.00-19.30
Plats: Västerstrandskyrkan
Vi börjar alltid med att äta mat tillsammans.

Måndag 5 februari
Mina drivkrafter som volontär

Vad betyder ”utsatt livssituation”? Vilka är det vi möter? Vad händer när en människa inte får det stöd den behöver i livet?

Måndag 12 februari
Människosyn

Vi jobbar med de grundläggande värderingar som genomsyrar volontärarbetet. Både genom övningar och samtal.

Måndag 19 februari
Erfarenhet genom gestaltning

Vi skapar praktisk erfarenhet genom att iscensätta vanliga situationer i volontärskapet och sedan diskutera dem.

Volontärpraktik

Förutom dessa föreläsningar kommer du också att göra volontärpraktik för att få verklig erfarenhet av arbetet som volontär.

Kontaktpersoner/kursledare

Samordnare för ungdomsbussen
Anders Holz
Församlingspedagog och samordnare för Ungdomsbussen.
054-14 14 86, 076-766 14 86
anders.holz@svenskakyrkan.se

Verksamhetschef för
Karlstads kyrkliga stadsmission
Marie Björklind
054-151247, 070-967 12 47
marie.bjorklind@karlstadskyrkligastadsmission.se

Kursen är ett samarrangemang av Svenska kyrkan,  
Karlstads kyrkliga stadsmission och studieförbundet Bilda.

Ungdomsbussen och Stadsmissionen