Foto: Adobe

Visselblåsarfunktion

Inom Karlstads Pastorat är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Visselblåsarfunktionen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. 

Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de inte bedöms vara visselblåsarärenden kommer Karlstads pastorats HR-person att återkoppla till anmälaren för att vägleda i ärendet.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp, vid behov med stöd av extern expertis. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Karlstads Pastorat med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Läs gärna mer i våra riktlinjer för visselblåsarsystemet

Mer information om vad man ska tänka på som visselblåsare finns här på Lanternos hemsida.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att använda något av följande:

  • Använd en dator utanför Karlstads Pastorats nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden här bredvid och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens WiFi.

Rapporteringssidan finns på: https://lantero.report/karlstadspastorat