Vintervärme - värme och trygghet till Karlstads hemlösa

3 mars stängde Vintervärme för säsongen.

Under några kvällar har det varit stökigt när Vintervärme öppnat. I går natt var vi många personal och volontärer på plats men vi kände att vi inte kunde garantera säkerheten för varken gäster eller volontärer. Därför valde vi att stänga Vintervärme.

Antalet personer som ville ha en säng på Vintervärme var återigen fler än det fanns sängar. Och när vi förklarade att alla inte skulle få plats var det flera som uppträdde hetsigt och otrevligt. Det är tråkigt när några få ska förstöra för alla de andra men säkerheten går först.

Vintervärme bygger på ett ömsesidigt förtroende. Volontärerna tar på sig ansvaret för att hålla öppet över natten och gästerna har ansvaret att bete sig på ett vänligt sätt. När detta inte fungerar längre måste vi sätta säkerheten först för alla inblandade.

Vintervärme är nu stängt för säsongen. Det var ett gemensamt beslut av hela ledningsgruppen för Vintervärme med alla organisationer närvarande. Vi ser det inte som möjligt att öppna igen den här vintern.

Vi var åtta personer där sista kvällen och vi kände inte att det var en trygg situation. Att öppna igen kräver en annan organisation och ett annat arbetssätt – något som inte är möjligt att styra upp snabbt.

Hela sju veckor har vi haft öppet – mer än något tidigare år. Nu ska vi tömma lokalen och noga utvärdera den här perioden för att lära oss allt vi kan inför kommande vintrar.

Tacksamheten till alla volontärer som gjort Vintervärme möjligt är otroligt stor! Utan er skulle vi aldrig kunna åstadkommit detta. TUSEN TACK!!!

Under sex år har nätverket Vintervärme gett värme till Karlstads hemlösa under kalla vinterveckor. Med hjälp av resurser från kommun, företag, privatpersoner och organisationer har många hemlösa kunnat få spendera nätter varma, trygga och mätta istället för kalla och oroliga utomhus.

förändrar liv

Att det finns ett nattboende där hemlösa kunna vila och värma sig betyder mycket för många individer. Där hittar de ett tryggt, säkert vardagsrum – något de inte får uppleva annars.

värme gör skillnad

De hemlösa får flera sorters värme – dels för kroppen, dels genom maten och framför allt genom en varm mötesplats där de kan växa och vila.
 När kroppen är varm kan själen läka och flera individer har kunnat ta tag i sådant de inte orkat närma sig förut.
 Volontärerna är en otrolig viktig del i Vintervärmes arbete. Det är de som hjälper till att skapa den varma stämning som välkomnar alla hemlösa.

ge en gåva

Vi samlar in pengar för att Vintervärme ska kunna erbjuda värme åt Karlstads hemlösa. Pengarna går till exempel till lokalhyra, personalkostnad, mat, förbrukningsmaterial och andra saker som behövs. Varje litet bidrag är viktigt! Varje bidrag som kommer in gör att vi kan hjälpa och stötta Karlstads hemlösa under kalla vinterveckor.

Swish: 1234126017

EKONOMI

De ekonomiska resurserna som möjliggör Vintervärme är bidrag från Karlstads kommun och gåvor från privatpersoner, organisationer och företag – både pengar, material och livsmedel.

BAKGRUND

Vintervärme är ett kyrkligt nätverk bestående av Svenska kyrkan Karlstads pastorat, Pingstförsamlingen, Tingvallakyrkan, RIA Hela människan och Karlstads kyrkliga stadsmission.
Under de senaste sex åren (från 2014) har det Vintervärme arbetat med att hjälpa utsatta människor i Karlstad med värme, boende och mat under kalla vinterveckor.
 Från början var nätverket en akut insats för att hjälpa det stora antalet
EU-migranter som kom vintern 2013/2014 och sedan har verksamheten sett olika ut varje år. Alla nationaliteter har alltid varit välkomna till Vintervärme. De två första åren låg fokus på att ordna nattboende för många (baracker och husvagnar) och de tre sista åren har det organiserats ett nattcafé där fokus varit värme, trygghet och mat.

VOLONTÄRBYRÅ

Ta kontakt med Vintervärmes volontärbyrå om du vill hjälpa till. Du som vill vara volontär kallas till en volontärträff där du får mera information om arbetet och vi får lära känna dig.
Kontakta: Bo-Jacob Enqvist, 073-082 52 78, vintervarmekarlstad@gmail.com

FÖRETAG SOM VILL BIDRA

Företag? Ta kontakt med Bo-Jacob Enqvist, 073-082 52 78

Bankgiro: 5654-9819
Märk med Vintervärme

Vintervärme logotyp

Det är nu sjätte vintern i rad som nätverket Vintervärme ordnar någon typ av värmestuga för i hemlösa i Karlstad. Vintervärme är en sammanslutning av några av kyrkorna i Karlstad tillsammans med Ria och Karlstads kyrkliga stadsmission. För fem år sedan rörde det sig främst om eu-migranter som hade ett stort behov av tillfälligt nattboende under den kallaste vintern. Nu har antalet eu-migranter i Karlstad minskat och det är istället främst människor utan boende skrivna i Karlstad som har ett behov av att få värme under natten. 

Ekumeniska kyrkliga nätverket för socialt arbete

  • Svenska kyrkan, Karlstads pastorat
  • Pingstkyrkan
  • Equmeniakyrkan, Tingvallakyrkan och Skårekyrkan
  • Ria
  • Stadsmissionen

Ledningsgruppen

Lars Söderberg       054-14 19 12
Diakon i Svenska kyrkan

Dan Kihlström         070-343 96 86
Församlingsordförande i Pingstkyrkan