Vintergrav

I muren på Domkyrkans östra sida finns en dörr och ett valv. Vad är det?

Vintergrav

När kyrkogården runt Domkyrkan var i bruk ca år 1740 - 1810, användes utrymmet som vintergrav. Ett förvaringsrum för kistor vintertid. Det fanns ytterligare en vintergrav i muren på västra sidan om kyrkan. Den togs bort när vintergraven Meta togs i bruk på Västra kyrkogården 1838.

Bruket att förvara kistor i vintergravar vintertid diskuterades under 1860-talet och upphörde.

Idag används inte vintergraven vid Domkyrkan. Den är ett av de tidsdokument som visar att marken kring Domkyrkan är en viloplats för de människor som levde i 1700-talets Karlstad.