Foto: Sandra Albertus

Vilka är änglarna?

I Domkyrkans kor finns två stora änglagestalter. När kom de dit och vem har gjort dem?

Vilka är änglarna?

Tron (ibland kallad Religionen) och Andakten är de två vita änglagestalterna i Domkyrkans kor. I beställningen från 1791 benämns de som - två i adoration stående figurer. De skapades av bildhuggaren, skulptören, tecknaren och målaren Johan Tobias Sergel (1740-1814). 

Sergels föräldrar var konstnärer som flyttade till Sverige från Tyskland året innan sonen föddes. Johan Tobias talanger upptäcktes tidigt och han studerade bland annat för JA Masreliez, far till Jean Baptiste Masreliez, som har gjort guldornamenten i Domkyrkans kor och på predikstolen.

 

Sergel hyllades av kung Gustav den III och de blev vänner.  Gustav köpte Sergels kända skulpturer Amor och Psyke som från början beställdes av den franske kungen Ludvig XV av Frankrike.

Domkyrkans änglagestalter är skapade i franskt gips och de skeppades till Örebro och fraktades med släde vidare till Karlstad.

I litteraturen berättas att den ena armen på ängeln som symboliserar Tron, gick av under resans gång och att en ny lite längre underarm gjordes. Om man går riktigt nära, ser man ett brott på ena armen och kanske är den lite oproportionerligt lång?