Meny

Vikenkyrkan

Välkommen till en gemenskap där alla är välkomna. Barn, vuxna, sångsugna, gemenskapslängtande. Vi ses!

Sommarmusik i vikenkyrkan

Söndag 28 juni 18.00
Musik i sommarkväll med andakt

”Jazz och visa”. Helena Skyman med kompgrupp. Kostnadsfritt. Max två platser per person. Bokas via expeditionen 054-141400 tidigast en vecka innan. Först till kvarn, max 25 platser.

 

Söndag 26 juli, 18.00  
Musik i sommarkväll med andakt

”Tillbaka till Värmland”. Folkvisetradition och jazz: Anna Larsson, sång Carl Wallmyr, piano och trumpet, Boel Mogensen, bas, Kostnadsfritt. Max två platser per person. Bokas via expeditionen 054-141400 tidigast en vecka innan. Först till kvarn, max 25 platser.

 
 
Söndag 9 augusti, 18.00  
Musik i sommarkväll med andakt

”Ferlin, Fröding och emigrantvisor”. Bertil Engh och Bertil Andersson. Kostnadsfritt. Max två platser per person. Bokas via expeditionen 054-141400 tidigast en vecka innan. Först till kvarn, max 25 platser.                  

Vikenkyrkans dopdroppar

I det lilla fönstret i kyrkorummet hänger droppar av glas. Glas som är ett så levande material att glasblåsaren aldrig helt kan styra formen som blir, för ständigt bjuder glasets svängningar på överraskningar.

 

Överraskningar möter också i våra liv, allt blir inte perfekt, mycket får en annan form än vi tänkt oss, men det som blir det duger.
Glasdropparna i det lilla fönstret är droppar till varje dopbarn i Vikenkyrkan. En glasdroppe blir en påminnelse om dopets eviga vattendroppar, dessa droppar som aldrig brister utan bär på löften om Guds närvaro i våra ständigt skiftande liv.

Gud som en gång i tillvarons början ställde sin båge bland molnen som ett tecken på förbundet mellan honom och alla levande varelser på jorden. Den bågen står ännu bland molnen samtidigt som regndroppar faller, glasdroppar får en överraskande form och dopets droppar blir livets vattenstämpel.

Varje droppe representerar ett barn som döpts i kyrkan. Familjen får hämta droppen vid samlingar två gånger om året.