Vikenkyrkan

Välkommen till en gemenskap där alla är välkomna. Barn, vuxna, sångsugna, gemenskapslängtande. Vi ses!

Vikenkyrkans dopdroppar

I det lilla fönstret i kyrkorummet hänger droppar av glas. Glas som är ett så levande material att glasblåsaren aldrig helt kan styra formen som blir, för ständigt bjuder glasets svängningar på överraskningar.

 

Överraskningar möter också i våra liv, allt blir inte perfekt, mycket får en annan form än vi tänkt oss, men det som blir det duger.
Glasdropparna i det lilla fönstret är droppar till varje dopbarn i Vikenkyrkan. En glasdroppe blir en påminnelse om dopets eviga vattendroppar, dessa droppar som aldrig brister utan bär på löften om Guds närvaro i våra ständigt skiftande liv.

Gud som en gång i tillvarons början ställde sin båge bland molnen som ett tecken på förbundet mellan honom och alla levande varelser på jorden. Den bågen står ännu bland molnen samtidigt som regndroppar faller, glasdroppar får en överraskande form och dopets droppar blir livets vattenstämpel.

Varje droppe representerar ett barn som döpts i kyrkan. Familjen får hämta droppen vid samlingar två gånger om året.