Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon:+46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vigselgudstjänst

Detta är ett exempel på hur en vigselgudstjänst kan se ut. Mycket i den arbetar präst och brudpar fram tillsammans.

Ingångsmusik

Ev. solo

Psalm

Inledningsord

Prästen:
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel mellan er två, NN och NN. Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje.
Prästen fortsätter: Äktenskapet är en Guds gåva instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru är att leva i förtroende och kärlek, att ha ansvar för varandra och hemmet, (och tillsammans ta emot och fostra sina barn) och att troget stå vid varandras sida.

Bibelläsning

Prästen läser någon eller några texter om kärleken, om respekten för varandra, om trohet.

* Frågorna

Prästen frågar brudgum resp brud: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN: Vill du ta NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust? Brudgum/Brud svarar: Ja.

* Bön över ringen/ringarna

Brudparet ger prästen ringen/ringarna

Prästen:

O Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre. Amen.
Prästen återlämnar ringen/ringarna.

* Löftena och ringväxlingen

Dessa löften, används, men löftena kan också formuleras fritt av brudparet i samråd med prästen. De skall ge uttryck åt brudgummens och brudens vilja att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt.

Präst:
Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften: Prästen förestavar löftet för brudgum resp. brud.
Jag, NN,/ vill ta dig, NN,/ nu till min hustru (man)/ att dela glädje och sorg med dig/ och vara dig trogen/ tills döden skiljer oss åt./
Eller NN, jag vill älska dig,/ dela glädje och sorg med dig/ och vara dig trogen/ tills döden skiljer oss åt/
Ringväxlingen äger rum.

Tillkännagivandet

Präst: Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling (dessa vittnen). Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid.

Psalm/solo/musik

Förbön

Herrens bön

Välsignelsen

(Om prästen håller vigseltal kan detta lämpligen ske här eller efter sista psalmen. Vigselbeviset kan överlämnas i samband med vigseltalet.)

Psalm

Ev. solo/musik

Utgångsmusik