Foto: Patrik Häggqvist/Ikon

Vigselgudstjänst

Detta är ett exempel på hur en vigselgudstjänst kan se ut. Mycket i den arbetar präst och brudpar fram tillsammans.

Ingångsmusik

Ev. solo

Psalm

Inledningsord

Bibelläsning

Prästen läser någon eller några texter om kärleken, om respekten för varandra, om trohet.

* Frågorna

P: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN:
Vill du NN till din man/make/hustru/maka och älska honom/henne i nöd och lust?Svar:  Ja

Prästen frågar brudgum resp brud: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN: Vill du ta NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust? Brudgum/Brud svarar: Ja.

* Bön över ringen/ringarna

Brudparet ger prästen ringen/ringarna

Prästen:

O Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre. Amen.
Prästen återlämnar ringen/ringarna.

* Löftena och ringväxlingen

Dessa löften, används, men löftena kan också formuleras fritt av brudparet i samråd med prästen. De skall ge uttryck åt brudgummens och brudens vilja att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt.

Präst:
Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften:
Prästen förestavar löftet för brudgum resp. brud.

Det finns två alternativ på löften:

NN, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

eller

Jag, NN, tar dig, NN, nu till min hustru/maka/man/make, att älska dig, dela glädje och sorg med dig, och  vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Tillkännagivandet

Präst: Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling (dessa vittnen). Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid.

Psalm/solo/musik

Förbön

Herrens bön

Välsignelsen

(Om prästen håller vigseltal kan detta lämpligen ske här eller efter sista psalmen. Vigselbeviset kan överlämnas i samband med vigseltalet.)

Psalm

Ev. solo/musik

Utgångsmusik