Foto: Sandra Albertus

Växtlighet

I Domkyrkan finns många symboler från växtriket

   Kristusmonogrammet på högaltaret är till exempel omgivet av en lagerkrans. Även predikstolen har en krans av lagerblad som omsluter lagtavlorna och korset. Den stora läktarorgeln har en lång girlang av just lagerblad. Lagerbladen är ständigt gröna och har ofta använts för att kröna segrare. I år firar Vasaloppet 100 år och vad är segerkransen gjord av? Jo, lagerblad såklart. Symboliken handlar om seger och evighet. 

   Törnekronan högst upp i högaltarets kors är sinnebilden för Jesus lidande och samtidigt ett hån, en parodi på den romerske kejsarens rosenkrona. 

   Längst ner på predikstolens korg finns en pinjekotte som är en symbol för liv.
   Akantusblad är en populär dekoration som använts som ornament under lång tid. Bladen ska påminna om livets förgänglighet, men betecknar också odödlighet och uppståndelse. Bladen finns bland annat på dopfunten i koret, på många av kyrkans fönster, på predikstolens kandelaber, på psalmtavlorna och inte minst på den stora läktarorgelns fasad.

   Ljusbäraren är ett stort olivträd och just olivträd är det gott om i Getsemane trädgård. 

På stora orgelns läktarbröstning finns stiliserade liljor som står för renhet och jungfru Maria, men som också är uttryck för treenigheten.

   Rosen har många betydelser och är flitigt använd inom kristen konst. Den vita rosen symboliserar ofta jungfru Maria, medan den röda rosen kopplas till Jesus blod och martyrskap. Rosen handlar då om fulländning och lidande, men kan ibland stå för tystnad och hänsyn. Rosor innebär av tradition av kärlek och kan också betyda skönhet, renhet och själen. Domkyrkans psalmtavlor kröns av en ros.