Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Väse kyrkokör

Onsdagar kl. 19.00-20.30. Sockenstugan vid Väse kyrka. Blandad kör. Start: 24/1.