Foto: Louise Albrecht

Väse kyrkogård

Adress: Kungsbacka 231, Väse

Se dig omkring på Väse kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavyn över kyrkogården. Klicka dig mellan platser på kartan och se dig omkring. Bilderna är tagna i september 2017.

Historia om Väse kyrkogård

Läs om historiken kring Väse kyrkogård.

Foto: Louise Albrecht
Foto: Louise Albrecht