VÄSingErs

Vi övar onsdagar 17.30-18.50 i Väse sockenstuga. Blandad kör.

Vi anpassar oss till rådande omständigheter och följer Folkhälsomyndighetens direktiv. Stora delar av verksamheten påverkas men vi stänger inte ner. På församlingens förstasida, i kalendariet och våra sociala medier uppdaterar vi reglelbundet med information om verksamheten.

Läs mer här: Aktuell information

Välkommen till VÄSingErs!   (Tidigare Väse Gospel.)

Vi träffas i Sockenstugan vid Väse Kyrka på onsdagar 17.30-18.50

Körledare:  Birgitta Ekängen birgitta.ekangen@svenskakyrkan.se

054-141976, 070-31602026