VÄSingErs, Väse sockenstuga

Vi övar onsdagar 17.30-18.50 i Väse sockenstuga. Blandad kör. Start 24/1.

Välkommen till VÄSingErs!   (Tidigare Väse Gospel.)

Vi träffas i Sockenstugan vid Väse Kyrka på onsdagar 17.30-18.50

Körledare:  Birgitta Ekängen birgitta.ekangen@svenskakyrkan.se

054-141976, 070-31602026

 

 

 

Om Väse kyrka

I Väse socken ligger en av våra stora landsbygdskyrkor. Stor och rymlig är den så många får plats i kyrkbänkarna.

Väse-Fågelviks församling

Här finns många mötesplatser för gammal och ung både i de två vackra kyrkorna, Sockenstugan i Väse och i Mariagården i Skattkärr.

Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.