Foto: Carina Libeck

Värmland och Dalsland på biskopens korkåpa

I skrudkammaren finns en korkåpa från 1947 som skapades av Märta Afzelius i ateljé Licium. På ena sidan representeras Värmland och på den andra Dalsland i form av bilder, symboler och texter av Selma Lagerlöf, Pontus Wikner, JA Eklund, Erik Gustaf Geijer, Esaias Tegnér och Vitalis Nordström.