Våra kapell

Alla kapellen ligger i samma byggnad som kyrkogårdsförvaltningen i stadsdelen Rud. 
Adress: Mossgatan 22, 65466 Karlstad