Våra kapell

Korsets kapell

Om Korsets kapell

Det största kapellet i krematoriet är invigt kyrkorum. Där sker bara gudstjänster i Svenska kyrkans ordning.

Uppståndelsen kapell, relief gjord av Gunnar Torhamn

Om Stillhetens kapell

Här kan man hålla begravningar av alla skick. Det är inte invigt som kyrka.

Om Lilla kapellet

Vårt minsta begravningskapell, för små sällskap.

Alla kapellen ligger i samma byggnad som kyrkogårdsförvaltningen i stadsdelen Rud. 
Adress: Mossgatan 22, 65466 Karlstad