Foto: Louise Albrecht

Var en närvarande vuxen i Ungdomsbussen

Var med och dela ut fika, ge värme, någon att prata med eller hjälp till när ungdomarna behöver oss. Nu behöver vi fler fina volontärer!

Ungdomsbussen finns på Stora torget för att skapa trygghet för ungdomar som rör sig där på fredagskvällar. 

Som volontär på Ungdomsbussen serverar du fika och pratar med alla som kommer förbi. Det kan bli många roliga och djupa samtal under en fredagskväll. Att ge ett vänligt bemötande och finnas där som en lyssnande vuxen är en viktig uppgift. Ibland kan vi också behöva hjälpa ungdomar som behöver det.

Som volontär kommer du till torget strax före 22.00. Sen avslutar vi mellan 01.00 och 02.00 beroende på när människor går hem.

Alla volontärer får en utbildning så att de är rustade att hantera situationen i bussen. 

Ring Anders Holz, ansvarig för Ungdomsbussen så berättar han mer.