Välkommen till Väse-Fågelvik!

Väse-Fågelviks församling bildades 2006 från att tidigare varit Väse och Östra Fågelviks församling var för sig.  Församlingen ingår i Karlstads pastorat och har ett invånarantal på dryga 5400.

Församlingen är en stor jordbruksbygd med två mindre tätorter, Väse och Skattkärr. Geografiskt ligger församlingen dryga milen öster om Karlstad tätort.

Församlingen har en rikedom i två härliga stenkyrkor från 1700 talet. Väse kyrka stor och pampig och en av landets största landsortskyrkor. Östra Fågelviks kyrka hälften så stor med en ombonande värme som lockar även brudpar och dopfamiljer som inte bor i dess bygd.

I tätorten Skattkärr finns Mariagården med arbetsplats för anställda, men främst finns  en stor aktiv vardagsverksamhet. Barnvagnar och rullatorer samsas med mopeder och sparkcyklar. Ägarna är i livets alla åldrar och skeden. Soppluncher, körer, rytmik och daglig öppen verksamhet samsas med syjuntor och konfirmander för att nämna några av verksamheterna som ryms i den röda byggnaden som är centralt beläget mitt emellan skolan och affären. Här hålls också ibland några av församlingens gudstjänster.

Vid Väse kyrka som är belägen längst öster ut i vår församling, ligger en mysig sockenstuga intill vattendragen Panken och Glumman. Den lånas flitigt ut till samlingar i samband med förrättningar. Men även denna faluröda byggnad rymmer en rik verksamhet under vardagarna. Kontor för några av våra anställda, syförening, småbarnssång, körer, sopplunch och våra populära Herrfrukostar fyller huset med liv under veckans vardagar.

I mitten av vår församling vackert beläget på en höjd ligger Östra Fågelviks kyrka

Vi vill precis som sidans rubrik, säga:

Välkommen till Väse-Fågelvik!

Om Väse kyrka

I Väse socken ligger en av våra stora landsbygdskyrkor. Stor och rymlig är den så många får plats i kyrkbänkarna.

Om Östra Fågelviks kyrka

Östra Fågelviks kyrka är den tredje i det området. Den byggdes 1715 och är en barockkyrka. Den liknar många kyrkor i Värmland. Den har ett brett kyrkorum, tresidigt avslutat i öster, med ett torn i väster och en sakristia mitt på.

Om Mariagården, Skattkärr

I Mariagården i centrala Skattkärr hittar du Väse-Fågelviks församlings öppna förskola, sopplunch en gång i veckan och musik för de små.