Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.

möten som gör livet värt att leva

I Karlstads kyrkor träffas människor varje dag för att dela livet. Det är så vi lär känna varandra och genom varandra också Gud. Att dela känslor, erfarenheter och arbete gör livet lättare.

Det finns många sätt att engagera sig på. Det finns de som sjunger tillsammans och de som ses i någon typ av grupp som gör något trevligt tillsammans. Det är många som firar gudstjänst och många som tar en fika eller tallrik soppa någon gång varje vecka. Många barn och vuxna har goda dagar i kyrkornas grupper och öppna verksamhet.

Här hittar du det som händer i kyrkan: Gudstjänst | Vuxenverksamhet | Barn & familj | Ungdom & konfirmand | Körer och musik | Fika och soppa

Vid livets brytpunkter

Vissa ögonblick i livet behöver extra bearbetning. När ett barn föds, när barnet börjar ta steg in i vuxenlivet, när två finner kärleken eller när hjärtat smärtar av saknad.
Dop | Konfirmation | Bröllop | Begravning

Omsorg

Det är ganska många dagar som är jobbiga. När alltför många kommer i rad är det skönt att veta att det finns hjälp och stöd att få. Hos kyrkans samtalspartners kan du få professionell samtalshjälp under tystnadsplikt. 
Samtal med tystnadsplikt
 | Sjukhuskyrkan | Kyrkans familjerådgivning | Sorgegrupper | Samtalsakuten | Krismottagning för män |

Engagera dig!

Vill du göra skillnad? Det finns många sätt du kan hjälpa till på. Här nedan står några. Du behövs också i det dagliga arbetet i kyrkorna. Prata med personalen och fråga hur du kan hjälpa till just i den kyrkan.
Internationellt arbete | Julänglarna | Skattkistan | Ungdomsbussen | Unga ledare | Flyktingar och EU-migranter | Arbeta som volontär

 

hör av dig om du har funderingar

Till vår expedition kan du höra av dig om du har frågor eller vill boka dop, vigsel eller begravning, 054-14 14 00. Du kan också söka efter personer bland personalen som arbetar i kyrkorna. Kyrkan finns också på många ställen på internet.

Vill du arbeta i kyrkan? Vi söker ibland duktiga människor med väldigt olika kompetens. 

Expeditionen | Sök personal | Kyrkan på nätet | Lediga tjänster

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tack vare våra medlemmar kan vi hjälpas åt att göra världen till en bättre plats. Vare sig det gäller barngrupp, körkonsert, socialt arbete med hemlösa, bibelgrupper, café eller sopplunch är du viktig. Det är genom varje möte vi förändrar världen.

våra kyrkor och kyrkogårdar

Det är tack vare alla medlemmar som vi kan ha elva kyrkor i pastoratet. Heliga rum som människor njuter av varje dag. Det finns också tre begravningskapell. Dessutom finns åtta kyrkogårdar och en professionell kyrkogårdsförvaltning som har hand om dem. Där kan du få hjälp att ta hand om eller hitta gravar.

Våra kyrkor och kapell | Våra kyrkogårdar | Kyrkogårdsförvaltningen

Fem församlingar - ett pastorat

De fem församlingar som bildar vår enhet är Alster-Nyedsbygdens församling,
Karlstads domkyrkoförsamling, Norrstrands församling, Väse-Fågelviks församling och Västerstrands församling.
I Karlstads kommun finns också Grava församling och Nor-Segerstads församling men de ingår inte i pastoratet.