Val och beslut

Som anhörig står du inför en hel rad av val och beslut i samband med ett begravningsarrangemang. Första tanken är kanske att genast ringa begravningsbyrån och överlåta alla praktiska göromål till den. Det kan emellertid vara klokt att avvakta ett par dagar och först tänka igenom hur begravningen ska organiseras. Vad kan och vill jag göra själv? Ett aktivt deltagande i planeringen och arrangemanget är ofta ett viktigt led i sorgearbetet.

Personliga valmöjligheter

Önskar du som anhörig sköta en del saker i samband med begravningen, har du laglig rätt att göra det. Den lagliga rätten är samtidigt en personlig valmöjlighet, och görs endast av de anhöriga som så önskar. Vill du, överlåter du allt det praktiska åt begravningsbyrån och kyrkogårdsförvaltningen.

Valen kan handla om att välja klädsel till den avlidne eller att få denne svept. Du kan även själv klä eller svepa den avlidne, om du vill. Vidare kan du som har möjlighet själv transportera och bära kistan. Anhöriga får hjälpa till i kyrkan eller kapellet. Det går bra att använda eget bårtäcke, dekorera kistan samt placera ut blommor och kransar. Du kan även ta med egen jord till mullpåläggning vid begravningsgudstjänsten.

Särskilda önskemål

Det finns ytterligare möjligheter för personliga önskemål rörande begravningsakten. Dessa bestäms efter kontakt med församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen. Du kan exempelvis välja, eller enligt vissa krav, själv tillverka kista eller urna, samt välja eller tillverka gravsten eller annan gravanordning. Du får placera föremål i kistan eller urnan. Val av musik och sånger samt musiker och sångare är ofta något anhöriga har egna önskemål om. Du kan även själv spela eller sjunga i kyrkan eller kapellet. Tag gärna aktiv del vid sänkning av kistan eller gravsättningen av urnan. Det finns möjlighet att strö aska i naturen, i sjö eller i havet, tillstånd krävs dock från Länsstyrelsen.

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Det är en högtidligt stund för tankar, minnen och avsked.