Vad får jag för kyrkoavgiften?

Medlemskapet betyder mycket för många. Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och det är medlemmarna som gör att kyrkan kan vara närvarande över hela världen. I Karlstad, i Sverige och i många andra länder.

Grupper och verksamhet

Kyrkoavgiften gör det möjligt att det i kyrkorna finns tid för möten, musik, engagemang, lek och samtal.

Socialt arbete/diakoni

Kyrkoavgiften gör det möjligt för människor som är ensamma, utsatta, ledsna eller behöver hjälp att söka sig till kyrkan för stöd.

Kyrkor och tradition

Genom kyrkoavgiften kan kyrkorna bevaras och hållas öppna för högtider, gudstjänster och under alldeles vanliga vardagar.

Svenska kyrkan har hand om många kyrkobyggnader. De finns för att ge rum för stillhet, gudstjänster, gemenskap och musik. Det är byggnader som har ett symboliskt värde för området och som är viktiga för många människor.

I Svenska kyrkan uppmärksammar vi livets stora tillfällen. Här finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel och välsignelse), att sända ungdomar ut i livet (konfirmation) och att få ta farväl när en  anhörig eller nära vän gått bort (begravning). 

Svenska kyrkan har ett stort diakonalt och socialt arbete både i Sverige och i andra länder. Det handlar om krisberedskap, hembesök, familjerådgivning, mötesplatser för ensamma, samtal med sjuka och sörjande och mycket mera.

Svenska kyrkan har en särskild omsorg om barn och unga. Det är viktigt att vi är lyhörda och för en aktiv dialog om ungas växande och trygghet. 

Svenska kyrkan jobbar aktivt med att stötta flyktingar, minoriteter och utsatta människor.

Kyrkoavgiften och begravningsavgiften

Grupper, körer, kyrkor och verksamhet i Karlstads pastorat finns för att våra medlemmar delar med sig av sina resurser.