Hoppets gäng - en ungdomsgrupp för unga i behov av särskilt stöd

Programmet utformas utifrån deltagarnas önskemål och behov. Fika och andakt varje gång. Onsdagar 15.00-16.30 Norrstrands kyrka

Programmet utformas utifrån deltagarnas önske mål och behov. Fika och andakt varje gång. Vi är också med och planerar och medverkar i gudstjänsten i Norrstrandskyrkan en gång i månaden under vårterminen.

Info: Beata Strandlund 054-14 19 14.