Hoppets gäng - en ungdomsgrupp för unga i behov av särskilt stöd

Programmet utformas utifrån deltagarnas önskemål och behov. Fika och andakt varje gång. Onsdagar 15.00-16.30 Norrstrandskyrkan. Start 27 september.

Programmet utformas utifrån deltagarnas önskemål och behov. Fika och andakt varje gång. Vi är också med och planerar och medverkar i gudstjänsten i Norrstrandskyrkan en gång i månaden under vårterminen. Terminen avslutas 24 maj. 

Info: mirjam.oberg@svenskakyrkan.se: 054-141533.

Varmt välkommen. 

Välkommen till hösten i kyrkan!

Nu står hösten för dörren och kyrkorna fylls återigen med människor på väg till konfaupptakten, öppna förskolan, kören, sopplunch, gudstjänst, meditation, stickcafé, lunchmässa, enskilt samtal eller något annat. Du är välkommen, precis som du är, och allt (med få undantag) är gratis!

#konfakarlstad 23/24

Ett år med konfa! Nya insikter. Nya kompisar. Nya åsikter och upplevelser. Vi pratar om livet och utmaningarna, kärleken och engagemanget, Gud, dig själv och världen. Häng med på ett härligt konfaår!

Norrstrands kyrka och klocktorn i solsken.

Om Norrstrandskyrkan

Nära E18 på Norrstrand ligger kyrkan som är ett av Karlstads landmärken. Den har ett vackert kyrkorum och två församlingssalar i anslutning till kyrkorummet.

Kors av glas i Kronoparkskyrkan.

Norrstrands församling

Välkommen till den östra delen av Karlstads tätort. Fyra kyrkor och många engagerade människor.

Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.