Foto: Sandra Albertus

Tympanonrelief

Vad är en tympanonrelief och vad finns på den?

 Tympanonrelief

I Domkyrkan finns en tympanonrelief i Vapenhuset. Den kom till vid omgestaltningen 1967- 1968 och har temat "Kristus i människans historia".

I mitten finns ett stort Kristusmonogram, bokstäverna X (chi) och P (rho) som är de första bokstäverna i grekiskans, Kristus. Runt om monogrammet finns mindre symbolbilder som alla speglar Kristus i människans historia på olika sätt.

Symbolerna är gjorda av konstnären, formgivaren och silversmeden Heinz Decker (1919-2017). Decker, arbetade som formgivare och silversmed på Hallbergs Guldsmeds AB, men startade 1961 egen firma. Han var intresserad av religiös symbolik, vilket ofta syns i hans arbeten. Han skapade också smycken, bestick, målade akvareller och gjorde utsmyckningar i textil. Decker finns representerad på muséer och i samlingar både i och utanför Sverige.

Ordet tympanon kommer av grekiskans trumma, tamburin och innebär i arkitekturen en triangel eller bågformad dekoration ovanför en dörr eller ett fönster. Ordet relief kommer av franskans lyfta upp och är ofta figurer som upphöjs ur ett plant underlag.

Bertil Edgardh har gjort symbolhistoriska kommentarer till tympanonreliefen i foldern ”Kristus i människans historia, Tympanonreliefen i Karlstads domkyrka av Heinz Decker". Edgardh hade ett stort intresse för symboler och hur människan använder symbolik för att nå andra människor.

Förre domprosten Harry Nyberg gjorde en ny tolkning av symbolbilderna i sin bok om Karlstads domkyrka. 2020 gjordes åter en  tolkning som finns i foldern i vapenhuset.