Foto: Sandra Albertus

Tornfönster

   Frykman, Billberg, Mellquist, Sundler, Fryklund, Nilsén, Schoug, Nilsson, Ruud, Person, Laurell, Piscator och Berg. Många är de efternamn som står skrivna vid ett av Domkyrkans tornfönster.

   Årtalen 1889, 1829, 1973, 1852, 1884, 1913, 1861, 1871, 1895 och 1955 utgör alla historiska avtryck från en svunnen tid, men skapar ändå samhörighet med oss som besöker Domkyrkan idag. 

   1829, 1852 och 1861 är år före den stora stadsbranden 1865. 1871 har tornet fått sin nya utformning och 1884 firade Karlstad stad 300 år då biskop Rundgren höll ett uppskattat tal i Domkyrkan.

   Mellan 1829 och 1973 har bland annat Metakapellet tagits i och ur bruk och stadsdelskyrkor har byggts och invigts. Spanska sjukan, emigrationen till USA, Charles Darwin, fototekniken, glödlampan, Vincent van Gogh, Edvard Grieg, världskrigen och FN är bara några av de personer och händelser som ägt rum medan fönsternischen i Domkyrkan gästats av olika människor. 

   Utsikten ifrån fönstret har säkerligen förändrats över tid, men alla besökare har lika säkert sett Klarälven rinna förbi den växande staden.

   Under den nuvarande Domkyrkans snart 300-åriga historia har människor kommit och gått. Några har lämnat kvar sin signatur, en del har skrivit i gästboken medan andra har tänt ett ljus eller suttit en stund i kyrkbänken.