Foto: Sandra Albertus

Tiondeladan

Förrådsbyggnaden på Domkyrkans nordöstra sida har många namn. Tiondeladan, likboden och Domkyrkomagasinet. Vad har den använts till?

Tiondeladan
På Domkyrkans nordöstra sida finns ett gult, mindre trähus med brutet sadeltak. Tiondeladan.

Huset, som idag fungerar som en redskapsbod, kallas ofta för "likboden". Troligt är att den tidigare har använts som bisättningshus inför begravningar i Domkyrkan.

Inne i Domkyrkan fanns före renoveringen 1967-1968 även ett bisättningsrum i koret. Det ska ha tillkommit någon gång mellan 1830 och 1859.

På bilden från Domkyrkan 1916 är Karl Hugo Segerborgs dopfunt placerad på en gravhäll i koret. Under den hällen ska bisättningsrummet ha funnits, med plats för två kistor.

Gravhällen kan sedan renoveringen 1967-1968 ses utanför Domkyrkan som en minnessten.
"Till minne av all de kända och okända församlingsbor i Karlstads stads-och landsförsamlingar vilka från år 1730 under nära ett sekel har haft sitt sista vilorum i Domkyrkans hägn”

I inventarieförteckningen från 1830 berättas att tiondeladan tidigare stod på Domkyrkans sydvästra sida och då kallades för "Domkyrkomagasinet".
Den nedre våningen inrymde brandredskap och den övre kyrkans tionde.

Vid den stora stadsbranden 1865 brann magasinet ner och ett nytt hus uppfördes senare på nuvarande plats, i nordöst. Tiondet utgjorde fram till 1910 en del av prästernas lön.

På söktjänsten Kringla.nu, som förvaltas av Riksantikvarieämbetet, finns bild från 1950-talet av tiondeladan.