Foto: Sandra Albertus

Tingvalla, Bro och Hertig Karl

Tingvalla var namnet på den ö, där Hertig Karl 1584 grundade Värmlands första stad, Karlstad. På den tiden hade Karlstad färre än 200 invånare.
Hertig Karl hade redan två år tidigare bestämt sig för att grunda en stad i Bro, nuvarande Kristinehamn, men ändrade sig samma år och gav istället stadsprivilegiet till Tingvalla. Tingvalla var en gammal marknads- och tingsplats och Karl byggde sin kungsgård med stall och ladugårdar uppe på Lagberget. Vid Klarälven står Christian Erikssons staty över Karl där han ser ut över residenset och staden han grundat.