Foto: Sandra Albertus

Sveno Elfdalius

Superintendenten som önskade sig ett gymnasium i Karlstad

Sveno Elfdalius

 Mellan Domkyrkan och det man i folkmun kallar ”Gamla gymnasiet” står en byst. Bysten som är skapad av konstnären Carl Eldh restes på platsen 1929.

På bystens ena sida, den mot Domkyrkan kan man läsa ”Evangelium praedicavit”, han predikade evangelium och på den andra mot Gamla gymnasiet ”Gymnasium condidit”, han grundade gymnasiet.

Sveno Elfdalius Camoenius var Karlstads första biskop efter att drottning Kristina 1647 utsett Karlstad till ny stiftsstad istället för Mariestad. På den tiden användes inte ordet biskop i Karlstad utan Elfdalius kom att kallas superintendent.

Sveno Elfdalius, som betyder ungefär Sven från Älvdalen, var mån om att Karlstad skulle få ett gymnasium. Ett fullständigt gymnasium i likhet med det äldsta gymnasiet i Västerås från 1623. Så blev det tillslut och gymnasiet kom att ligga vid nuvarande stadshotellet.

Efter branden 1752 flyttades gymnasiet till Lagberget bredvid Domkyrkan. Byggnaden som stod färdig 1759, blev en av sin tids modernaste och förnämaste med eget observatorium i tornet. Skolans ursprungliga namn var Gymnasium Adolphus Fredricianum, efter den dåvarande kungen Adolf Fredrik, men kallas numera Gamla gymnasiet.

Gamla gymnasiet räddades undan den stora branden 1865, liksom Biskopsgården, kvarteret Almen och Karlstads domkyrka.

Inne i Domkyrkan kan man se Sveno Elfdalius namn på Series Episcoporum, tavlan över superintendenter och biskopar i Karlstads stift.

Han har också fått en gata uppkallad efter sig. På Sundsta finns Elfdaliusgatan.