Foto: Alex & Martin/IKON

Samtalsgrupper om sorg

Någon som stod dig nära har dött. Det påverkar ditt liv på olika plan. Nya känslor och svåra tankar kommer. Svenska kyrkan erbjuder sorgegrupper för vuxna och för barn och familj.

Samtalsgrupper för dig som nyligen har förlorat en närstående

Varje människas sorg är unik och ingen kan egentligen helt förstå, men ibland kan det vara till hjälp att dela känslor och upplevelser med andra. Två nya grupper startar hösten 2022.

Trasigt hjärta

Barn och unga i sorg

Att förlora syskon, förälder eller barn innebär en stor livskris och den förlusten kan aldrig ersättas. Varje människas sorg är unik. Ibland kan det vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med några andra som är i samma situation.

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon nära i suicid

En samtalsgrupp som vänder sig till dig som förlorat en nära anhörig i suicid och som skulle vilja träffa andra som befinner sig i en liknande situation som du.