Foto: Alex & Martin/IKON

Sorgegrupper

Någon som stod dig nära har dött. Det påverkar ditt liv på olika plan. Nya känslor och svåra tankar kommer. Svenska kyrkan erbjuder sorgegrupper för vuxna och för barn och familj.

För dig som förlorat en vuxen anhörig

Karlstads pastorat inbjuder med jämna mellanrum de som förlorat en vuxen anhörig till samtalsträffar. Där kan man i enkel och kravlös gemenskap få träffa andra i samma situation och där finns utrymme för just din sorg och dina tankar.
Där finns tillfälle till att dela varandras tankar och känslor om det som känns svårt och tungt. Genom andras ord och erfarenheter kan man känna igen sig själv.

Information om grupperna 

Bibbi Selldén diakon, 054-14 19 67

Familj och sorg

Samtal om sorgen efter ett avlidet barn eller förälder.
Att förlora barn, förälder eller syskon innebär en stor livskris och den förlusten kan aldrig ersättas. Varje människas sorg är unik. Ibland kan det vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med några andra som är i samma situation. I andras ord och känslor känner man igen sig själv.
I samtalets form vill vi erbjuda en möjlighet att dela erfarenheter, känslor och tankar med vuxna i samma situation.

För barn eller ungdomar erbjuder vi samtidigt en separat grupp med syftet att i lek, bild, form och musik ge uttryck för sorg och saknad. Vi träffas cirka åtta gånger med fjorton dagars mellanrum.

GRUPPER

  • Barn/ungdom – barn och/eller ungdomar som mist syskon eller förälder.
  • Föräldragrupp – föräldrar som mist barn. 
  • Partner/föräldragrupp – föräldrar som mist barnets andra förälder.

Verksamheten är kostnadsfri och vänder sig till alla som bor i Karlstads stift.

Kontakt: diakon Danne Helmersson 054-14 15 05

För dig som förlorat någon som tagit sitt liv

Att sörja någon som tagit sitt liv kan innebära många svåra frågor, tankar och känslor. Tillsammans med andra i samma situation kan du genom samtal och berättelser få uttrycka din sorg och kanske hitta fotfästet igen.

Information – diakon Maria Andrén 054-14 15 43.