Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Sopplunch, Alsters församlingshem

Under den rådande pandemin tvingas vi tyvärr ställa in soppluncherna.