Foto: Jim Elfström /IKON

Sommar i Västerstrands kyrka

Sommarkvällar och café. Välkommen till Västerstrands kyrka i sommar!

Sommarkvällar i Västerstrandskyrkan

12/6 18.00 ”Romantiska toner i försommarkvällen”

Västerstrandskyrkans vuxenkör. Andakt och fika

17/7 18.00 ”Psalm och dikt i sommartid”

Sånger, psalmer, dikter och ord Gunnar Kärrbom, Renata Yusupova Karlsson, Pernilla Skyvulstad och Ann-Charlotte
Uggla. Andakt och fika

14/8 ”Sola i Karlstad då och nu”

Anna Svensson berättar utifrån sin bok ”Sola i Karlstad, dåtid, nutid, sanning och myt”. Andakt och fika.