Meny

Sök personal

Leta och bläddra bland alla som arbetar i Karlstads pastorat.

Vi arbetar i Karlstads pastorat

Margareta Adolfsson Bylund

Karlstads pastorat

IT-samordnare, Administration

Sandra Albertus

Karlstads pastorat

Pedagog, Domkyrkan, Karlstads domkyrkoförsamling

Kerstin Almegård

Karlstads pastorat

Domkyrkokaplan, Karlstads domkyrkoförsamling, Domkyrkan

Liselotte Anderson

Karlstads pastorat

Förskollärare, Västerstrands församling, Västerstrandskyrkan

Lennart Andersson

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Maria Andrén

Karlstads pastorat

Diakon, Västerstrands församling, Västerstrandskyrkan

Linn Arvidsson

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Christina Ask

Karlstads pastorat

Löneassistent, Administration

Börje Axelsson

Karlstads pastorat

Församlingsherde, Norrstrand församling

Viola Bengtsson

Karlstads pastorat

Barnskötare, Förskolan Änglagården

Katarina Bergdahl

Karlstads pastorat

Präst, Norrstrands församling, Kroppkärrskyrkan, Barnens Katedral

Anna-Karin Berglind

Karlstads pastorat

Sjukhusdiakon, Sjukhuskyrkan

Eneken Berglund

Karlstads pastorat

Domkyrkokantor, Karlstads domkyrkoförsamling, Domkyrkan

Tomas Bergström

Karlstads pastorat

Kantor, Karlstads domkyrkoförsamling, Domkyrkan, Västerstrands församling, Västerstrandskyrkan

Åse Bernling

Karlstads pastorat

Familjerådgivningen, Familjerådgivare, Församlingshuset, Karlstads domkyrkoförsamling

Inger Billinger

Karlstads pastorat

Alster-Nyedsbygdens församling, Pedagog

Anna Björkman

Karlstads pastorat

Församlingsvärd, Väse-Fågelviks församling, Mariagården

Kathy Blomqvist

Karlstads pastorat

Diakon, Kyrkan i vården, Sjukhuskyrkan, Resurscentrum Rosenbad, Karlstads domkyrkoförsamling

Emeli Bohlin

Karlstads pastorat

Församlingspedadog, Norrstrands församling, Norrstrandskyrkan

Anna Bohlin-Christensson

Karlstads pastorat

Präst, Norrstrands församling, Kronoparkskyrkan

Anne Mette Buhl Skovsted

Karlstads pastorat

Präst, Karlstads domkyrkoförsamling, Domkyrkan

Maria Carlsson

Karlstads pastorat

Diakon, Norrstrands församling, Rudskyrkan

Harald Cohén

Karlstads pastorat

Domprost, Kyrkoherde, Administration

Emmelie Dahlin

Karlstads pastorat

Bemanningsplanerare, Pastoratsservice, Administration

John Danielsson

Karlstads pastorat

Reparatör, Kyrkogårdsförvaltningen

Pernilla Edman

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Anne-Maia Ehne

Karlstads pastorat

Kantor, Norrstrands församling, Norrstrandskyrkan

Björn Ekengren

Karlstads pastorat

Församlingsråd, Ordförande

Birgitta Ekängen

Karlstads pastorat

Kantor, Väse-Fågelviks församling

Margareta Elvén Olsson

Karlstads pastorat

Förskollärare, Norrstrands församling, Kronoparkskyrkan

Ingrid Emanuelsson

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Eva Enders

Karlstads pastorat

Kantor, Alster-Nyedsbygdens församling

Doris Eriksson

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Kristina Eriksson

Karlstads pastorat

Församlingspedagog, Norrstrands församling, Norrstrandskyrkan

Maria Eurén

Karlstads pastorat

Kyrkvaktmästare, Norrstrands församling, Norrstrandskyrkan

Håkan Fhager

Karlstads pastorat

Sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan

Sara Flodquist

Karlstads pastorat

Pastor, Missionskyrkan, Kronoparkens missionsförsamling, Kronoparkskyrkan

Elisabet Flyman

Karlstads pastorat

Familjerådgivare, Karlstads pastorat

Elna Forsberg

Karlstads pastorat

Kyrkogårdschef, Kyrkogårdsförvaltningen

Cristoffer Forssander

Karlstads pastorat

Universitetspräst, Norrstrands församling

Leah Fritz

Karlstads pastorat

Husmor, Alster-Nyedsbygdens församling

Linda Ganters

Karlstads pastorat

Präst, Alster-Nyedsbygdens församling

Niklas Grahn

Karlstads pastorat

Församlingsherde, Norrstrandskyrkan

Kristina Granfelt

Karlstads pastorat

Assistent - Expedition, Administration, Expedition, Administration

Sara Gustavsson

Karlstads pastorat

Ekonomiassistent, Administration, Pastoratsservice

Carina Haak

Karlstads pastorat

Diakon, Norrstrand församling, Norrstrandskyrkan

Charlotta Hagberg

Karlstads pastorat

Chefsstöd domprost, Administration

Margareta Hagelberg

Karlstads pastorat

Präst

Gunnel Hallberg

Karlstads pastorat

Husmor, Norrstrands församling

Cecilia Hardestam

Karlstads pastorat

Kyrknytt, Karlstads domkyrkoförsamling, Administration

Louise Hedberg

Karlstads pastorat

Kommunikatör, Administration, Karlstads pastorat

Reinhard Hein

Karlstads pastorat

Gruppchef, Kyrkogårdsförvaltningen

Claes Hellberg

Karlstads pastorat

Pastoratsservice, Administration, Fastighetsingengör

Danne Helmerson

Karlstads pastorat

Diakon, Alster-Nyedsbygdens församling

Margit Henriksson

Karlstads pastorat

Diakon, Karlstads domkyrkoförsamling, Vikenkyrkan

Sonja Henriksson

Karlstads pastorat

Förskollärare, Norrstrands församling, Kroppkärrskyrkan, Barnens Katedral

Henrik Hermansson

Karlstads pastorat

Domkyrkovaktmästare, Karlstads domkyrkoförsamling, Domkyrkan, Församlingshuset

Åsa Hjeltman

Karlstads pastorat

Ekonomiassistent, Administration

Malin Holmberg

Karlstads pastorat

Förskollärare, Änglagårdens förskola

Anders Holz

Karlstads pastorat

Församlingspedagog, Ungdomsbussen, Västerstrands församling

Johan Husberg

Karlstads pastorat

Västerstrandskyrkan , Församlingsherde, Västerstrands församling

Madeleine Hyllengren

Karlstads pastorat

Församlingsherde, Väse-Fågelviks församling, Alster-Nyedsbygdens församling

Eva-Lott Isaksson

Karlstads pastorat

Präst, Arbetsplatssamordnare, Norrstrands församling, Norrstrandskyrkan

Veronica Jansson

Karlstads pastorat

HR-generalist, Karlstads pastorat, Administration, Personal

Ingela Johansson

Karlstads pastorat

Församlingspedagog

Jan-Olof Johansson

Karlstads pastorat

Kyrkomusiker, Norrstrands församling, Barnens Katedral

Katarina Johansson

Karlstads pastorat

Präst, Karlstads domkyrkoförsamling, Vikenkyrkan

Lars Johansson

Karlstads pastorat

Kyrkvaktmästare, Arbetsplatssamordnare, Alster-Nyedsbygdens församling

Lena Johansson

Karlstads pastorat

Kyrkvaktmästare, Alster-Nyedsbygdens församling

Rolf Johansson

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Chris Jordansson

Karlstads pastorat

Assistent, Administration

Elenor Kemnäs

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Lisa Krogdal

Karlstads pastorat

Samtalsterapeut, Karlstads domkyrkoförsamling, Samtalsakuten

Kajsa Liljegren

Karlstads pastorat

Organist, Norrstrands församling, Norrstrandskyrkan

Ewa Lindqvist Hotz

Karlstads pastorat

Präst, Norrstrand församling, Norrstrandskyrkan

Marie Lundström

Karlstads pastorat

Kommunikatör, Karlstads pastorat, Administration

Arne Lövström

Karlstads pastorat

Kyrkvaktmästare, Karlstads domkyrkoförsamling, Domkyrkan, Församlingshuset

Anneli Magnusson

Karlstads pastorat

Församlingsvärd, Karlstads domkyrkoförsamling, Domkyrkan

Lille-Beth Magnusson

Karlstads pastorat

Församlingsvärd, Karlstads domkyrkoförsamling, Vikenkyrkan

Ilija Marjanovic

Karlstads pastorat

Kyrkvaktmästare, Väse-Fågelviks församling

Jörgen Martinson

Karlstads pastorat

Domkyrkoorganist, Karlstads domkyrkoförsamling, Domkyrkan

Charlotte Moberg

Karlstads pastorat

Församlingspedagog, Västerstrands församling

Linda Moberg Niemi

Karlstads pastorat

Förskollärare, Förskolan Änglagården, Råtorpskyrkan

Anni Naumansson

Karlstads pastorat

Musikpedagog, Kantor, Norrstrands församling, Barnens Katedral

Yvonne Nemeth

Karlstads pastorat

Lokalvård/barnverksamhet, Förskolan Änglagården

Elin Nordenborg

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Britt-Marie Nordlander

Karlstads pastorat

Assistent, Kyrkogårdsförvaltningen, Administration

Elisabeth Norén

Karlstads pastorat

Ekonomiassistent, Pastoratsservice, Administration

Yvonne Nydahl

Karlstads pastorat

Ekonomiansvarig, Pastoratsservice, Administration

Tord Näslund

Karlstads pastorat

Arbetschef, Kyrkogårdsförvaltningen

Ia Ojala

Karlstads pastorat

Församlingspedagog, Alster-Nyedsbygdens församling

Erika Olsson Hallberg

Karlstads pastorat

Kantor, Norrstrands församling, Kronoparkskyrkan

Helen Oscarsson

Karlstads pastorat

Kantor, Västerstrands församling, Västerstrandskyrkan

Anders Persson

Karlstads pastorat

Sjukhuspastor, Sjukhuskyrkan

Isabella Persson

Karlstads pastorat

Vikarierande församlingspedagog, Västerstrands församling, Västerstrandskyrkan

Jan-Evert Petersson

Karlstads pastorat

Präst, Karlstads domkyrkoförsamling, Domkyrkan

Miriam Pettersson

Karlstads pastorat

Diakon, Karlstads domkyrkoförsamling, Domkyrkan

Anne-Maj Planefors

Karlstads pastorat

Husmor/församlingspedagog, Norrstrands församling, Barnens Katedral

Ann-Sofie Rahm

Karlstads pastorat

Diakon, Väse-Fågelviks församling

Ulrika Rhodén

Karlstads pastorat

Barnens Katedral, Norrstrands församling, Pedagog