Socialt arbete/diakoni

Kyrkoavgiften gör det möjligt för människor som är ensamma, utsatta, ledsna eller behöver hjälp att söka sig till kyrkan för stöd.

internationellt hjälparbete

Svenska kyrkan finns genom ACT Alliance närvarande i 140 länder och arbetar med människorna där för att skapa bättre levnadsvillkor.

svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns på 42 platser i 24 länder för dig när du är utlandssvensk, turist, student, au-pair eller jobbar på sjön. Välkommen!

krishantering

Kyrkorna öppnas för samling när människor behöver varandra för tröst eller mod.

arbete med karlstads kyrkliga stadsmission

Andakt och stödverksamhet med de som söker sig hit.

i vården

Sjukhuskyrkan
Kyrkan i vården
Jourhavande präst
Varje natt finns präster och diakoner via 112. Dit kan alla ringa som behöver samtalsstöd.

volontärarbete

Att arbeta för andra är viktigt för volontärerna och för kyrkan. Det är
volontärer som gör att flera verksamheter håller igång.

hembesök/väntjänst

samtal som stöd

Samtal med tystnadsplikt
Alla kan komma för att få prata om livet. Prästen eller diakonen har utbildning för samtal och det kostar inget.
Samtalsakuten
När livet krisar kan alla söka hjälp här. I samarbete med Karlstads kommun.
Krismottagning för män
Här kan män i akut livskris söka hjälp hos en samtalsterapeut.
Familjerådgivning
När familjerelationen inte fungerar kan man söka hjälp här. Både enskilt och i grupp.

Sorgegrupper

När sorgen är för tung att bära själv kan det vara bra att dela den med andra. Det finns också särsklida sorgegrupper för de som förlorat ett barn.
för barn och familj

Skattkistan

Här kan familjer hämta gratis kläder som skänkts och få en fika.

Ungdomsbussen

närvarar på torget varje fredag. Förra året delade de ut nästan 15 000 bullar och lika många koppar kaffe.