Foto: Magnus Aronson/Ikon

Skaparverkstad i Mariagården

Välkomna till skaparverkstad på Mariagården Fredagar udda veckor kl 13.00-15.00. Start våren 2024: 2/2, avslutning 17/5.