"Se barnen"- ett viktigt projekt med stöd av Karlstads pastorat

Se barnen är ett projekt vars mål är att synliggöra de barn som ser, hör eller känner till att våld förekommer i en nära relation och att förändra deras idag mycket utsatta situation.

Företaget Film and Tell driver projektet tillsammans med en bred allians av samhällsaktörer – varav Karlstads pastorat är en. Se barnen använder sig av filmens kraft för att skapa förståelse och väcka debatt i en komplex samhällsfråga. Projektets metod är att kombinera högkvalitativ film med innovativt spridningsarbete. Två heltidsanställda med specialkompetens inom spridning och förändringsarbete jobbar i Se barnen. Två filmer har hittills skapats i projektet, "My lifemy lesson" och "Say something". 

Läs mer mer om Se barnen här