Foto: Magnus Aronson/Ikon

Samtalsgrupper för dig som nyligen har förlorat en närstående

Varje människas sorg är unik och ingen kan egentligen helt förstå, men ibland kan det vara till hjälp att dela känslor och upplevelser med andra. Karlstads pastorat har samtalsgrupper som startar kontinuerligt under året för den som vill bearbeta sin sorg med andra. Kommande grupper startar i februari respektive april 2024.

Någon som stod dig nära har dött. Det påverkar ditt liv på olika plan. Nya känslor och svåra tankar kommer. I kyrkans samtalsgrupper kan du i enkel och kravlös gemenskap träffa andra i samma situation och utbyta tankar och känslor. Att möta andra som går igenom något liknande kan ofta leda till en upplevelse av samhörighet och stöd.

Grupperna leds av en präst och en diakon med stor erfarenhet av sorgebearbetning.

Flera grupper under året

Nya samtalsgrupper startar i: februari, april, september och oktober/november varje år.

Särskilda för barn och unga i sorg samt de som har förlorat en anhörig i suicid se nedan.

Anmälan

Begränsat antal platser. Anmälan sker till pastoratsexpeditionen: 054-141400 eller e-post: karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Välkommen med din anmälan!

 

Karlstads pastorat startar nya samtalsgrupper kontinuerligt för den som förlorat någon anhörig. Här kan man i enkel och kravlös gemenskap få träffa andra i samma situation och där finns utrymme för just din sorg och dina tankar. Samtalsledare är en präst och en diakon.

INFORMATION OM GRUPPERNA 

My Andrén diakon, 054-14 15 43, maria.andren@svenskakyrkan.se 

Varmt välkommen. 

 

Viktig information kring samtalsgrupper om sorg

Det bör ha gått 2,5 månader eller längre efter dödsfallet innan deltagande i gruppen. 

Har du mist någon i suicid? Då finns en särskilt anpassad grupp för dig. Se nedan.

Det finns också en särskild grupp för barn och unga i sorg. Se nedan.

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon nära i suicid

En samtalsgrupp som vänder sig till dig som förlorat en nära anhörig i suicid och som skulle vilja träffa andra som befinner sig i en liknande situation som du.

Trasigt hjärta

Barn och unga i sorg

Att förlora syskon, förälder eller barn innebär en stor livskris och den förlusten kan aldrig ersättas. Varje människas sorg är unik. Ibland kan det vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med några andra som är i samma situation.