Samtalsgrupp för dig som förlorat någon nära i suicid

En samtalsgrupp som vänder sig till dig som förlorat en nära anhörig i suicid och som skulle vilja träffa andra som befinner sig i en liknande situation som du.

Av erfarenhet vet vi att det är viktigt och meningsfullt att möta andra och inte sitta ensam med sorgen och frågorna.

Gruppen är till för att få ge uttryck åt sorg och saknad, där får många tankar och känslor ta plats. Vi får sätta ord på det svåra som har hänt och kommunicera det till andra i gruppen. Vi får komma med den egna berättelsen som vi också utgår ifrån i mötet med varandra.

Alla samtalsgrupper ser olika ut beroende på vilka personer som deltar och vilka personliga förväntningar, förhoppningar och farhågor som finns med.

Samtalsgruppen brukar bestå av cirka sex personer och är först och främst öppen för Karlstadsborna men platser brukar också finnas för personer från andra värmländska kommuner.

Den här gruppen pågår längre än andra anhöriggrupper på grund av att den här situationen ser annorlunda ut, förlust på grund av suicid skiljer sig från annan förlust på lite olika sätt.

Vi brukar träffas var fjortonde dag, alltid med två timmar åt gången den första terminen. Andra terminen glesar vi ut på träffarna, för att sedan göra ett avslut. 

Det behöver ha gått en tid efter dödsfallet, kanske 3-6 månader, men det kan variera. Före det kan man ha svårt att orka ta emot andras berättelser och kunna mötas i en efterlevandegrupp.

Innan gruppen startar brukar vi också mötas enskilt för att det ska kännas tryggt.

Varmt välkommen att höra av dig!

My Andrén, diakon, 

Kontakt: 054-14 15 43, maria.andren@svenskakyrkan.se

Maria Schnelzer, anhörigkonsulent

Kontakt:  070 – 001 62 62, maria.schnelzer@karlstad.se