Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Samtal med tystnadsplikt

Alla kan vi hamna i situationer där vi känner att vi behöver stöd, vägledning eller någon att prata med. Då är du välkommen till oss.

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med någon av våra diakoner eller präster. Inga frågor eller problem är för stora eller för små.

Någon att tala med

Vi vill ge dig tid att lyssna och samtala. Våra präster och diakoner erbjuder själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen oavsett fråga eller storlek på problem och oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Kanske har du drabbats av sorg eller sjukdom, blivit arbetslös eller känner att du helt enkelt fastnat och har svårt att komma vidare, i ett missbruk eller i en relation. Kanske har du, tvärtom, varit med om någonting livsomvälvande och positivt. Eller så är du kanske intresserad av att diskutera livsåskådning och tro.

Våra präster och diakoner har en gedigen utbildning och har lång erfarenhet av att möta människor i olika situationer i livet.

Bikt

Du kan också bikta dig i Svenska kyrkan. Bikten följer en särskild ordning och det är alltid en präst du möter i biktsamtalet. I bikten får du möjlighet att bekänna det du gjort orätt och att få Guds förlåtelse.

Tystnadsplikt – bra att känna till

Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner har däremot en anmälningsplikt, en skyldighet att rapportera om människan kommer till skada eller riskerar att skada någon annan.

Enskilda samtal med präst eller diakon är kostnadsfria.

Präster och diakoner i Karlstads pastorat