Barn håller i maracas på barnrytmik.
Foto: Magnus Aronson /IKON

Rytmik & musik

Något av det bästa barnet vet är att höra din röst och känna din närvaro. Ett bra tillfälle är när du till exempel sjunger och dansar med ditt barn. Alla våra rytmikgrupper är gratis men man måste anmäla sig. De brukar starta vid terminsstart ungefär.

Babyrytmik - för de mindre barnen

Barnrytmik - när barnen blivit lite större

Musik med familjen

Det är skönt att ha en valfri aktivitet ibland. Som man inte behöver känna tvång att åka på. I dessa tre grupper är du inte anmäld utan kommer när du orkar och vill.