Barn håller i maracas på barnrytmik.
Foto: Magnus Aronson /IKON

Rytmik & musik

På grund av de nya restriktionerna måste vi tyvärr ställa in rytmiken under resten av året. Håll utkik på hemsidan och Facebook framöver för aktuell information. Var rädda om varandra! Något av det bästa barnet vet är att höra din röst och känna din närvaro. Detta kan barnet känna när du t.ex. sjunger och dansar med ditt barn.

Alla våra rytmikgrupper är gratis men man måste anmäla sig. De brukar starta vid terminsstart ungefär.

Babyrytmik - för de mindre barnen

Barnrytmik - när barnen blivit lite större

Musik med familjen

Det är skönt att ha en valfri aktivitet ibland. Som man inte behöver känna tvång att åka på. I dessa tre grupper är du inte anmäld utan kommer när du orkar och vill.