Foto: Sandra Albertus

Örnen och tjuren

I Domkyrkans vapenhus finns en tympanonrelief där Värmlandsörnen och Dalslandstjuren syns på varsin sida om Kristusmonogrammet.