Organisten

Domkyrkan har under åren haft många skickliga organister. En av dem hette Claes Wilhelm Rendahl.

Organisten

I Karlstads stifts julbok från 1930 finns en artikel om domkyrkoorganisten Claes Wilhelm Rendahl, skriven av översångläraren och organisten Nils Fredrik Lindh.

Vem var han, Karlstads domkyrkoorganist under 45 år?

C. W Rendahl var yngst av 10 barn och född i Småländska Ölmestad den 4 april 1848. Han tillhörde en kyrkomusikersläkt, som i flera släktled innehaft organist-kantors-och klockaretjänster.

Efter studier för domkyrkokantor Hagström i Linköping, vann han 1867 inträde vid Musikkonservatoriet.  1871 avlade han musikdirektörsexamen med ovanligt vackra betyg.
1873 kom han till Karlstad för en anställning som musiklärare vid Karlstads högre allmänna läroverk och därefter vid Karlstads folkskollärareseminarium.

1877 valdes han till domkyrkoorganist i Karlstad.

Claes Rendahl beskrivs som intelligent, vaken som få, skämtsam, fast till karaktären, flärdlös, försynt och vänfast. Som lärare var han framstående och som kyrkomusiker ansågs han vara en av landets främste.

Han blev år 1900 ledamot av Musikaliska akademien. När Sveriges Organist- och kantorsförening bildades vid sekelskiftet utsågs Rendahl till dess förste ordförande.

Rendahl gav också ut flera reviderade utgåvor av Haeffners koralbok från 1819. Som kompositör skrev han liturgiska sånger, kantater, körverk och orgelverk.

1922 fick han den kungliga medaljen Litteris et Artibus, som delas ut för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Den första maj samma år lämnar han sin befattning som domkyrkoorganist med pension.

I Karlstads stadsförsamlings arkiv nämns Rendahl som synnerligen plikttrogen och framstående. Hans insatser beskrivs som stora inom församlingens musikliv och hans framstående förtjänster som kyrkomusiker framhålls.

1923 utses Otto Nordlund som hans efterträdande. Otto Nordlunds betyg och intyg finns bevarade. Ett i dagens mått mätt lite annorlunda intyg efterfrågades vid anställningen. Ett intyg på att han kunde kroppsympa och åderlåta efterfrågades och bifogades.

1926 avled domkyrkoorganist Claes Wilhelm Rendahl i Karlstad. Hans gravplats finns på Östra kyrkogården vid Klarälven. Ett foto finns i Domkyrkans östra, bakre del över några av kyrkans organister. I Domkyrkan finns en del musik bevarad efter Rendahl, som orgelstycket "Legend".