Foto: Pixabay

Öppen förskola

Tisdagar 13.30-15.30. För barn 0-6 år i sällskap av vuxen. Start 20 september. Varmt välkommen!

Tisdagar 13.30-15.30. För barn 0-6 år i sällskap av vuxen

20 september- 25 oktober är vi utomhus vid lekparken på Drottning Kristinas Väg.

Vi kommer vi göra? Leka, tipspromenad, pyssel och enkelt fika.

Vid kyla och regn ställs det in.

Där efter flyttar vi in i Norrstrandskyrkan.

Varmt välkomna!

Vid frågor kontakta.