barn

Öppen förskola, Molkom

Tisdagar kl. 13.00-16.00 och fredagar kl. 9.00-12.00 i Equmeniakyrkan, Molkom. Varmt välkomna!

I samarbete med Molkoms Equmeniakyrka. Samvaro för föräldrar och barn med prat, lek, sångstund. Fika finns att köpa. Ingen föranmälan.                                                        

Ansvarig: Monica Thorängen-Hjelm, Molkoms Equmeniaförsamling tfn. 070-329 23 87.

Alster-Nyedsbygdens församling

Församlingen med både landsbygd och tätort som innefattar de vackra kyrkorna i Älvsbacka, Alster och Nyed med församlingshem. Alla är välkomna.

Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.