barn

Öppen förskola, Molkom

Tisdagar kl. 13.00-16.00 och fredagar kl. 9.00-12.00 i Equmeniakyrkan, Molkom. Sista datum för terminen är fre. 3 maj. Varmt välkomna!

I samarbete med Molkoms Equmeniakyrka. Samvaro för föräldrar och barn med prat, lek, sångstund. Fika finns att köpa. Ingen föranmälan. Ni kommer och går hem när det passar er.                     

Ansvarig, Anna Bergman, 054-14 19 09, anna.bergman@svenskakyrkan.se

Alster-Nyedsbygdens församling

Församlingen med både landsbygd och tätort som innefattar de vackra kyrkorna i Älvsbacka, Alster och Nyed med församlingshem. Alla är välkomna.

Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.