Om kyrkogårdsförvaltningen

Det finns tider i livet som tyvärr är oundvikliga. En kär anhörig avlider och i samband med det uppstår en ny obekant situation. Vi på Karlstads kyrkogårdsförvaltning finns bland annat här för att hjälpa till och underlätta med praktiska sysslor i en stund som denna. Vår målsättning är att det ska kännas rofyllt att besöka begravningsplatsen.

Det är vår förhoppning att våra begravningsplatser även ska fungera som vackra parker, dit man kan komma för en avkopplande promenad.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten inom Karlstads Pastorat. I uppdraget ingår även att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen, samt att ansvara för krematorieverksamheten. Det är kyrkogårdsförvaltningens ansvar att begravningsplatserna inte bara är tillgängliga utan även upplevs som välskötta och rofyllda.

Inom Karlstads Pastorat finns nio kyrkogårdar:
Västra, Östra, Rud, Mosaiska, Östra Fågelvik, Väse, Alster, Nyed och Älvsbacka. Svenska kyrkan ansvarar för att det finns kyrkogårdar och gravplatser för alla boende i Sverige, oavsett religiös övertygelse. I Karlstads pastorat finns gravkvarter för de olika religionerna både på Östra Fågelviks kyrkogård, Nyeds kyrkogård och Ruds kyrkogård.

Medmänsklighet – en självklarhet för vår personal

Människor berörs ofta starkt av kyrkogårdsmiljön. Ambitionen i vårt dagliga arbete är att våra kyrkogårdar ska förmedla stillhet, tröst och hopp – och samtidigt ge ögat njutning. Våra medarbetare spelar en viktig social roll för våra besökare.

Aktivt miljöarbete i en modern förvaltning

Miljöarbete har hög prioritet för oss på kyrkogårdsförvaltningen. Med utgångspunkt från en miljöplan/policy, som antogs 2004, arbetar vi målmedvetet med arbetsmetoder, entreprenörer och leverantörer för att åstadkomma en allt högre grad av miljöhänsyn.

Begravningsavgiften

Oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte, betalar alla en obligatorisk begravningsavgift. Avgiften betalas via skattsedeln. Begravningsavgiften täcker:

  • Kostnad för gravplats i 25 år
  • Gravöppning
  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett med undantag för transporter för gravsättning utanför huvudmannens område
  • Kremering
  • Lokal för förvaring och visning av stoft
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Underhåll av kulturgravar
  • Personalkostnader inom begravningsverksamheten
  • Kostnader för maskiner och byggnader som tillhör verksamheten

Den personal, lokaler och maskiner som krävs för att anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser betalas via begravningsavgiften, som både medlemmar och icke-medlemmar i Svenska kyrkan betalar via skattsedeln.  

En avliden person som var kyrkotillhörig – medlem i Svenska kyrkan – har rätt till en kostnadsfri begravningsgudstjänst med präst och organist i kyrka eller kapell.

Någon knyter ett vitt band runt en vit urna på en kyrkogård.

Information om begravningsverksamheten i Karlstads pastorat

Här kan du läsa vilka regler och riktlinjer som gäller på begravningsplatserna i pastoratet.