Om kyrkan

Kronoparkskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan Karlstads pastorat och Kronoparkens Missionsförsamling.

Kyrkan ligger centralt på Kronoparken - endast en kort promenad från Karlstads universitet. Det är en mötesplats för dig som vill stanna upp och ta det lugnt en stund för att träffa andra och dela stort och smått i livet.

Vi vill förankra vår verksamhet i din och andra människors vardag på Kronoparken utifrån de behov som finns. Vi vill göra sådant som känns angeläget och meningsfullt för alla som bor på Kronoparken så vi är öppna för alla förslag.

Om du vill samtala med någon om något som du funderar över kan du ta kontakt med vår diakon, pastor eller präst. Har du frågor kring dop, konfirmation, vigsel eller begravning kan du vända dig till pastor eller präst.

Under terminstid firar vi gudstjänst varje söndag – men ibland även på andra tider och dagar. Håll utkik i kalendern, i predikoturerna och på våra anslagstavlor i och kring kyrkan! Välkommen!

Sambo med Fritidsbanken

Vi finns i samma hus som Fritidsbanken - ett "ordens hus" mitt i byn.

Vi har "egen" busshållplats och där stannar bussarna 2 och 3 som går både från och till centrum. Dessutom är det ju nära med buss nr 1 som går till och från universitetet.

Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan samarbetar

Kronoparkskyrkan i Karlstad är en samarbetskyrka, där Svenska kyrkan, Karlstads pastorat och Kronoparkens missionsförsamling tillsammans firar gudstjänst, inbjuder till dop, undervisar konfirmander och bedriver ett omfattande barn- och ungdomsarbete. Anställda och frivilliga deltar i kyrkans diakonala arbete.

Det finns visioner i Kronoparkskyrkan om en förnyelse av ekumeniken, där distriktet Kronoparken finner vägar till ökat lokalt ansvar. Det samtal som idag förs lokalt, speglar lite av de samtal som förs på riksplanet om båda samfundens framtid.