Websända söndagsandakter

Istället för Gudstjänster kommer vi att sända söndagsandakter fr.o.m. 29/11- 20/12 på vår Facebooksida: Alster-Nyedsbygdens församling